1 jaar geleden

Johannes 15 (6)

Johannes 15 vers 6:
“Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden.”

Verbonden aan de Wijnstok … of niet …

Bij het lezen van dit vers is het essentieel te beseffen, dat dit Schriftgedeelte spreekt over discipelschap op aarde en niet over redding in de hemel en dat de Heer Jezus spreekt tot de elf discipelen.

In vers zes hebben we het betreurenswaardige geval van de dode rank, een loutere belijder die de naam van Christus aanneemt, maar geen werkelijke band met Christus heeft. We zien in ons vers, dat de dode rank niet onder de persoonlijke behandeling van de landman valt, maar door anderen wordt behandeld. Een dode rank kan geen vrucht voortbrengen.

Om de woorden van een ander te citeren: <<Dus de vruchteloze, en dus levenloze, professor wordt niet behandeld door de Vader, maar wordt, onder de regering van God, behandeld door de uitvoerders van Zijn oordeel>> (Last Words, Hamilton Smith).

Verder lezen we dat de rank niet “weggenomen” wordt, maar “buitengeworpen,” “verdord,” “in het vuur geworpen” en “verbrand.” Judas zou een voorbeeld zijn van een verdorde rank. Hij was een discipel, maar geen ware gelovige. Hij had geen echte verbinding met de Wijnstok.

Maar voor de elf discipelen tot wie de Heer sprak, was de band met Zichzelf van vitaal belang, en Hij verwijst naar hen als rein! Het is ook belangrijk op te merken, dat de Heer niet zegt: “Als jullie niet blijven,” maar “Als iemand niet in Mij blijft.”

De termen zijn veranderd om de gedachte uit te sluiten, dat een ware discipel wordt buitengeworpen en verbrand. Het is belangrijk op te merken dat de Heer Jezus in dit gedeelte spreekt tot Zijn eigen discipelen.

Maar voor de gelovigen van vandaag, als discipelen in het koninkrijk, komen wij hier op aarde in deze waarheden terecht. Wij leven in een wereld van verklaringen waar zovelen beweren verbonden te zijn met de Ware Wijnstok, maar in werkelijkheid hebben zij geen echte band met de Wijnstok!

Dat we niet alleen mogen belijden, dat we aan de Wijnstok verbonden zijn, maar dat we ook de rijkdom van het blijven in Christus mogen genieten!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW