8 jaar geleden

Johannes 14 vers 6

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Een bakker had in een dorp een baan gekregen in een bakkerij. Toen hij in een wijk aan het afleveren was, vroeg een klant hem hoe hij zijn nieuwe baas vond. “Oh, hij is oké”, antwoordde hij, “alleen vloekt hij teveel”.

“Oh, dan veronderstel ik dat u religieus bent en naar de hemel wilt gaan”, zei de vrouw.

“Oh, daar ben ik zeker van”, antwoordde hij.

“Hoe weet u dat?”

“Omdat ik protestant ben”, was zijn antwoord.

Tot zijn verbazing was de vrouw het niet met hem eens. “Met zo’n reden zullen er zeker niet meer protestanten naar de hemel gaan dan katholieken, of tot welke gezindte zij ook behoren. Ik heb zoiets als dat nog nooit in mijn bijbel gelezen. Weet u wie er in de hemel komen? Enkel degenen die gezien hebben dat zij zondaars zijn, dit feit voor God beleden hebben en Jezus als hun Redder door geloof aangenomen hebben”. Het gesprek bracht de bakker in verlegenheid; dus nam hij haastig zijn brood op met het excuus dat hij nog bij meer klanten langs moest.

Jaren later stapte een man een fietsenzaak binnen om iets te laten repareren.

Toen de fietsenhandelaar hoorde dat de klant uit een dorp – die we hierboven noemden – kwam, informeerde hij naar een zekere vrouw aan wie hij indertijd brood had geleverd.

“Zij is mijn vrouw”, zei de klant met een glimlach.

Toen de handelaar van zijn verbazing was bijgekomen, zei hij: “Vertel haar dan alstublieft dat haar vroegere bakker naar de hemel zal gaan – niet omdat hij een protestant is, maar omdat hij tot Christus kwam als een verloren zondaar en Hem aannam als zijn Redder”.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW