4 jaar geleden

Johannes 14 vers 27

Een kostbare erfenis

 

“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u”

We noemen dit woord van de Heer – een van Zijn laatste die Hij tot Zijn discipelen sprak – een kostbare erfenis. Dat toch Hij, de Heiland van de wereld, de Zoon van God, het als een ‘voorwoord’ aan elk die dit leest zal kunnen meegeven tot zijn of haar welzijn en zegen voor tijd en eeuwigheid! Ja, ga niet zonder deze schat het nieuwe jaar in! Jezus Christus heeft Zijn bloed aan het kruis vergoten om voor u eeuwige vrede met God te verwerven met het oog op uw zondeschuld. Maar niet alleen dit: Hij wil u ook in deze tijd en wereld Zijn eigen vrede geven, die Hijzelf hier beneden genoot aan het Vaderhart van God. Hij ging in volmaakte gehoorzaamheid en voortdurende afhankelijkheid, zowel in de innigste gemeenschap met Zijn God en Vader door deze wereld. Deze vrede wil de Heer ons, de Zijnen, schenken terwijl ook wij door deze wereld gaan. Daarom zegt Hij: “… Mijn vrede geef ik u”.

Toen onlangs een christin op haar sterfbed lag, las haar dochter Psalm 91 voor: “Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen” (vs. 10), en zij voegde eraan toe: “Maar ach, moeder, hoe is het met u? U moet zó lijden!” Haar moeder antwoordde: “In de tent van mijn hart is geen ‘plaag’, daar is alleen vrede, en wel de vrede van de Heer.”

Ja, hoe ernstig onze tijd en hoe zonder vrede de wereld is, zo kan toch de vrede van de Heer altijd uw hart vervullen. Geniet u ook van deze vrede? Alleen in voortdurende, innige gemeenschap met de Heer kan dit gevonden en genoten worden. Hij, die eens “vrede gemaakt heeft door het bloed van Zijn kruis” (Kol. 1:20) kan uw en mijn hart ook met Zijn eigen vrede vervullen, die Hij in gemeenschap met Zijn God en Vader op de weg door deze wereld genoot.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW