7 jaar geleden

Johannes 11 vers 3-5

“De zusters dan zonden tot Hem de boodschap: Heer, zie, die U liefhebt is ziek.
Toen nu Jezus dit hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot [de] dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt.
Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief”.

Wat een zelfvertrouwen hadden Maria en haar zuster Martha hier laten zien, doordat ze de Heer Jezus een boodschap stuurden dat hun broer Lazarus ziek was! Ze beriepen zich op Zijn tedere hart. Ze wisten dat Jezus hen lief had, en ze vroegen speciale aandacht voor Lazarus, omdat er een speciale nood was. Ze waren er van overtuigd dat Jezus zou kunnen helpen. Vele keren in het verleden waren ze getuige geweest van de wonderbaarlijke krachten van de Heer, en Hij had nooit iemand weggestuurd. Iedereen die bij Hem kwam werd geholpen, vaak boven verwachting, zoals we lezen in Markus 7:37: “En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken”. Zou de Heer Jezus nu hun boodschap afwijzen?

We kunnen ons allemaal spiegelen aan Maria en Martha. Er is nergens een familie waar geen ziekte en dood is. Er zijn tijden waar we volledig hulpeloos zijn. Langdurige ziekte van een echtgenoot, ouders, of kinderen die ons zorgen geven en ons van onze slaap beroven, en ons volledig uitputten.

Soms is ons geduld op, en dan is er niemand die ons aanvoelt of begrijpt – althans zo lijkt het.

De Heer Jezus weet van uw angst en Hij zorgt voor u. Zo weet Hij ook dat deze ziekte hier tot de glorie van God dient, en wacht Hij op Gods tijd. Wat een vertrouwen en vrede hebben wij, als we kijken naar dit tafereel. Wij kunnen ook volledig op Hem vertrouwen, Die uiteindelijk alles goed maakt. Hij trekt onze harten dichtbij Zich, zodat iedereen kan ervaren dat, zoals de Heer Jezus Martha Maria en Lazarus liefheeft, Hij ons ook liefheeft!

Jacob Redekop, © The Lord is Near 2016

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW