4 jaar geleden

Johannes 10 vers 8

“Allen die <vóór Mij> gekomen zijn, zijn dieven en rovers; maar de schapen hebben naar hen niet gehoord”.

Doofheid – de enige goede kwaliteit van schapen!

 

We zijn meestal niet erg complimenteus in onze opmerkingen over de intelligentie van schapen. We beschouwen deze als dom of dwaas. Maar de figuurlijke verwijzingen naar schapen zijn niet altijd zo denigrerend.

Hun eigen weerloosheid en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid van de zorg van de herder illustreert de zwakke toestand van het volk van God in de wereld, afhankelijk van middelen die niet in hunzelf te vinden zijn. Er is echter één goede kwaliteit van een schaap, dat we “doofheid” kunnen noemen en die werkelijk een van de beveiligers zijn. Schapen horen de stem van de Herder, maar voor dieven en rovers zijn ze doof.

Pas op voor uw sluwe tegenstander! Wanneer een gedachte of suggestie opkomt, hetzij vanuit je eigen binnenste of vanuit een uitwendige bron, weiger er dan ook maar één ogenblik op in te gaan, wanneer het niet overeenstemt met de stem van de Goede Herder.

Eva luisterde naar de stem van de vreemdeling en je weet het resultaat. Satan legde het in het hart van Ananias om tegen de Heilige Geest te liegen, en hij werd getroffen door een plotselinge dood. Hadden ze maar geweigerd te horen, hoe anders zou het resultaat zijn geweest! De stem van de verleider kwam naar Jozef in het huis van Potifar. Maar hij verzette zich tegen de duivel. “Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?” (Gen. 39:9). Hij was een doof schaap. Reken er op, een doof oor is een waardevol lid om te bezitten. Als iemand bijvoorbeeld naar je toe komt en een lang verhaal begint over de slechte wegen van broeder Zus- en-zo, geef hem dan meteen een doof oor.

William S. Ibrahim; © the Lord is near

No more a wandering sheep,
I love to be controlled;
I love my tender Shepherd’s voice,
I love the peaceful fold.*

H. Bonar

* Vrij vertaald:
Niet langer meer een zwervend schaap,
ik houd ervan geleid te worden;
ik heb lief de stem van mijn tedere Herder,
ik heb lief de vredige kudde.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW