8 maanden geleden

Johannes 1 vers 18

“Niemand heeft God ooit gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft [Hem] verklaard.”

Waarom ben jij atheïst? (2)

Deze vraag deed Walter diep nadenken en God ernstig zoeken. Lange tijd probeerde hij tevergeefs zekerheid en vrede te vinden door religieuze praktijken, rituelen en dogma’s. Toen ontmoette hij een prediker die hem simpelweg wees op Jezus Christus, de Zoon van God.

Aan het begin van ons gesprek vertelde Walter over zichzelf: “Ik ben al een tijdje op zoek naar vrede en verlossing, maar ben altijd teleurgesteld. Nu ben ik bij u gekomen. Vertelt u mij alsjeblieft of u vrede hebt in uw eigen hart. Maar vertel me alsjeblieft de waarheid, zodat ik niet opnieuw teleurgesteld word.”

Diep geraakt door de ernst van de vragensteller en zijn strijd voor de waarheid, antwoordde de prediker: “Ik kan en wil geen theologische vragen met je bespreken. Ik zal jou vertellen wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Vele jaren geleden kwam ik tot Jezus Christus met de last van mijn zonden en een zeer onrustig hart. Ik beleed mijn zonden aan Hem. En Hij vergaf ze allemaal. Nu heb ik vrede en de zekerheid van mijn redding. Hij zal hetzelfde voor jou doen.”

Toen knielden ze neer en baden tot de Heer Jezus. De prediker was gewend om met zijn Heiland te spreken. Walter begon heel aarzelend. Het was de eerste keer, dat hij vrij tot Christus bad zonder een vooraf geschreven tekst. Maar hij voelde zich meer en meer aangemoedigd om zijn hart voor Hem uit te storten. Terwijl hij dat deed, leidde Christus zijn gedachten naar het werk dat Hij voor hem aan het kruis had volbracht. Toen Walter opstond, had hij zowel vrede als de zekerheid van zijn redding gevonden.

SLOT.

 

© The Good Seed

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW