5 jaar geleden

Job en de zeven beproevingen

De oudste vriend van Job zei tegen Job: “In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen” (Job 5:19).

We kunnen veel leren van de woorden van de vrienden. Zelfs als ze dingen zeiden die niet klopten en zij een slechte houding vertoonden, zeiden ze wel veel nuttige dingen. (Anders zou God waarschijnlijk niet meer pagina’s voor hen gereserveerd hebben in Zijn heilig Woord). Dit geldt ook voor de hierboven geciteerde verklaring, die ik eens rechtstreeks wil verbinden met de ervaringen van Job.

Elifaz sprak over zes en zeven benauwdheden – had Job er niet juist zoveel meegemaakt?

  1. De Sabeeërs nemen vee en ezels en doden de knechten (1:15).
  2. Vuur valt uit de hemel en verteerde het kleine vee inclusief de landarbeiders (1:16).
  3. De Chaldeeën roven de kamelen en vermoorden de knechten (1:17).
  4. Zijn tien kinderen sterven als gevolg van een krachtige storm (1:18-19).
  5. Hij is ernstig ziek (2:7).
  6. Zijn vrouw wordt de spreekbuis van satan: hij moet God afzweren (2:9).
  7. Zijn vrienden twijfelen aan zijn vrees voor God en zeggen dat hij een huichelaar is (4 en volgende).

Job heeft de eerste zes beproevingen onberispelijk en voorbeeldig doorstaan. Satan was verslagen en God verheerlijkt. Maar bij de zevende beproeving raakte Job in een neerwaartse spiraal – en blunderde hij meer dan eens in zijn woordkeus. Dat is opmerkelijk. Want waren de eerste zes beproevingen niet veel moeilijker te verdragen? Bij de zevende beproeving ging het toch alleen om woorden! Ja, dat is zo. Maar de zevende beproeving ging over wat het belangrijkste was voor Job: zijn gerechtigheid, zijn vroomheid, zijn heiligheid; en juist dat werd openlijk in twijfel getrokken. Daarbij was hij toch de meest godvrezende man op aarde, en hij was zich daarvan ook bewust. In één woord ging het over zijn ‘ik’, zijn ego – en daarin zijn we zoals bekend het meest hardnekkig. Het laatste dat we opgeven is ons dikke ‘ik’.

Weten we dat niet uit het dagelijks leven? Zijn er geen mensen die barsten van hulpvaardigheid, ijver, toewijding, vriendelijkheid en grote offers brengen – zolang ze gevleid worden? Maar wat gebeurt er als juist deze kwaliteiten worden betwijfeld en een pijl van vervelende kritiek wordt afgevuurd! Het hele gedrag verandert in het trieste tegenovergestelde – het ego is duidelijk geraakt. Maar we hoeven niet zo veel aan anderen te denken, omdat we dat immers van onszelf ook weten. God wil ons echter helpen wanneer slechte, ongerechtvaardigde woorden over ons heen worden gegooid. Met God kunnen we ook deze beproeving doorstaan!

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sind 21.12.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW