4 jaar geleden

Job 34 vers 2,4

“Luister, wijzen, naar mijn woorden, en verstandigen, hoor mij aan. …

Laten wij voor onszelf kiezen wat recht is; laten wij onder elkaar erkennen wat goed is”.

Wat zullen we kiezen?

We leven in een veranderlijke wereld die misleidt en van voorbijgaande aard is. Op welke zekerheden kunnen we vertrouwen? We hebben enige hoop nodig om door te kunnen gaan.

Atheïsme geeft ons niets dergelijks. Wat meer is: het is onlogisch. Hoe kunnen we ons een wereld zonder een Schepper voorstellen? Dat is absurd. Omdat de wet van oorzaak en gevolg alles regeert wat in de wereld is, waarom zou het universum zelf dan een uitzondering zijn?

We kunnen niet doorgaan met het imiteren van religieuze mensen. De vormen waaraan ze vasthouden laten ons hart leeg.

Bepaalde mensen geloven in reïncarnatie, wat onwaarschijnlijk is: hierover zegt de Bijbel een gezaghebbend “Nee!”. Of we het nu leuk vinden of niet, het vertelt ons dat “het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel” (Hebr. 9:27). Deze woorden laten me niet onverschillig voor het probleem. Ze zijn uit de Bijbel gehaald.

God wil me niet achterlaten met het vreselijke perspectief van Zijn oordeel. Hij zond Zijn Zoon, die Zich overgaf aan de straf die wij zeker verdienden. Hij vergeeft ons en maakt ons tot Zijn kinderen, als we het offer van Jezus aan het kruis voor onszelf accepteren.

We worden dus geconfronteerd met een ernstige keus! Moeten we ons vastklampen aan een van de vele theorieën die beweren alles te verklaren wat betrekking heeft op leven en dood? Of zullen we de Bijbel lezen en vertrouwen? In de Bijbel zullen we de Heiland vinden!

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW