17 jaar geleden

Job 33:12

Wij mensen zijn geneigd de gewoonlijke maatstaf die bij de beoordeling van aardse dingen vaak deugdelijk is gebleken, ook daar aan te leggen waar het om God en Zijn doen, Zijn wegen gaat. We vergeten dan dat God meer is dan een mens, onbereikbaar voor iedere maatstaf die mensen ooit zouden kunnen aanleggen. Had Job die verder rechtschapen en godvruchtig was, dit in het oog gehouden, dan zou hij niet aan zijn eigen gerechtigheid hebben gedacht. Dan had hij van het begin af aan de plaats "in stof en as" ingenomen en op de genadige redding van de Almachtige gewacht.

Doen wij vaak niet hetzelfde als Job, hoewel ons lijden met dat van Job niet te vergelijken is? Maar hoe goed is het dat God meer is dan een mens! Wanneer wij menen Gods doen met een aardse maatstaf te kunnen meten en verstaan, komt God ons in Zijn grote genade te hulp en toont ons met Wie wij te maken hebben. Hij geeft ons licht en inzicht over onszelf en wacht op het ogenblik dat wij onszelf veroordelen en erkennen: O, God! Uw weg is in het heiligdom, volkomen is Uw doen. Dan is ook het ogenblik van rijke zegen gekomen en ervaren we – evenals Job – dat onze God en Vader vol innerlijk medegevoel en barmhartig is.

God, enkel licht, voor Wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt, met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.

Der sterren pracht is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt’ren mogen,
en wij, belaân met euveldaân,
wat zijn wij in Zijn ogen?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW