5 jaar geleden

Job 14 vers 1

Het mysterie van het lijden

“De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust”.

In de periode voor de zondeval van Adam en zijn vrouw was lijden onbekend en maakte daarom geen deel uit van hun menselijke ervaring. Pas toen de mens door zijn ongehoorzaamheid aan God was gevallen, ging de zonde de wereld binnen waar het lijden voor de eerste keer werd aangeduid.

Ten eerste zou het zaad van de vrouw worden vermorzeld door de slang. Het voorspelde lijden van de Heer Jezus werd later bevestigd door Jesaja: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jes. 53:5).

Ten tweede, God informeerde de man en zijn vrouw dat hun leven gevuld zou zijn met verdriet en pijn en uiteindelijk met de dood. Samenvattend, lijden is het gevolg van de intrede van de zonde in de wereld. God in Zijn volmaakte liefde en wijsheid heeft het lijden echter tot een nuttig instrument gemaakt om ons naar het beeld van Christus te vormen.

Neem Job als een voorbeeld in lijden. Een rechtvaardig en godvrezend man, slag na slag viel op hem. Hij verloor zijn kinderen, zijn bezittingen en zijn gezondheid. Zijn vrouw keerde zich tegen hem en ten slotte zijn vrienden. Maar God gebruikte die pijnlijke ervaringen om Job zijn trots aan het licht te brengen en om uit hem te ontlokken: “Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as” (Job 42:5-6). 

Mijn lieve metgezellen in beproeving, vat moed, want hoewel het boek Job een tragisch begin heeft, heeft het een gelukkig einde. God stelt een limiet op wat Hij toestaat in de levens van Zijn heiligen, en zelfs Satan is onder Zijn controle. Het zal goed eindigen voor hen die God toebehoren. “… U hebt van de volharding van Job gehoord en hebt uit het einde van de Heer gezien, dat de Heer vol genegenheid en ontferming is” (Jak. 5:11).

Richard A. Barnett, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW