5 jaar geleden

Jesaja 49 vers 5

“… Mijn God zal Mijn kracht zijn”.

‘Wat’ of ‘Wie’ is jouw bron van kracht?

Dit is een van die Bijbelse uitspraken die letterlijk kan worden aangehaald om ons in elke situatie te instrueren en aan te moedigen. Degenen die op hun eigen kracht vertrouwen, worden uiteindelijk altijd beschaamd. Koningen en edelen hebben op hun eigen kracht vertrouwd en werden geruïneerd; handelaren hebben hun bedrijfsmiddelen vertrouwd en hebben het tot niets gebracht (zie o.a. Jes. 10:12-16; 23:1-14). Toen Gods volk toevlucht zocht in de kracht van andere volken, waren zij in plaats daarvan gewond en beschaamd (Jes. 30:1-7). Wanneer we daarentegen de Heer zoeken, wordt Zijn kracht voltooid door onze zwakheid. “Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; … maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen …” (Jes. 40:29,31).

Ons vers is echter vooral betekenisvol in zijn context als een van de “Knecht-liederen” van Jesaja. Deze passage uit Jesaja 49 vers 1-12 spreekt profetisch van Christus, de volmaakte Dienstknecht van God. Hij ervoer afwijzing ondanks dat Hij kwam tot degenen die Hem hadden moeten ontvangen, alsof Hij tevergeefs had gearbeid en Zijn kracht voor niets had verbruikt (vs. 4). Het was in deze geest dat Hij weende over de stad Jeruzalem omdat ze de tijd dat naar haar werd omgezien, niet erkende (Luk. 19:41-44).

In deze teleurstelling, zoals in alles, is de Heer Jezus ons voorbeeld. In plaats van te stoppen met arbeiden, benadrukte Hij Zijn afhankelijkheid van God. “Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God” (Jes. 49:4), verklaart Hij. Wij zijn vaak zo ontmoedigd, dat we verdrietig worden in onze dienst. Maar dit toont alleen maar aan dat onze kracht afhing van de goedkeuring van anderen, terwijl Christus Zichzelf zelfs niet toevertrouwde aan hen die in Hem geloofden (zie Joh. 2:23,24)1. Wanneer onze God onze kracht is, zal Hij ons helpen en beschermen (vs. 8) precies zoals Hij deed voor Zijn volmaakte Dienstknecht.

NOOT:
1. ’Toevertrouwen” en “geloven” (vs. 23) is in het Grieks hetzelfde woord.

 

Stephen Campbell; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW