15 jaar geleden

Jesaja 48:4

Is dit oordeel ook niet op ons hart van toepassing? Hiermee bedoelen we niet het hart als lichaamsorgaan, ook al is het zelfs dan waar. God beschrijft in Job 41:15 het hart van de Leviathan, een geweldig, tegenwoordig uitgestorven monster, als “vast gelijk een steen”. Dat betekent dat het zeer vast en taai is. Ook bij de menselijke hartspier is dat zeker zo.

Harde materialen worden tegenwoordig in technische producten die een hoge weerstand moeten hebben, verwerkt. In een bekend wetenschappelijk onderzoeksinstituut werden kleine aluminium kogeltjes met een snelheid van 32.000 kilometer per uur op deze materialen geschoten. Een onvoorstelbaar grote kracht om de weerstand te beproeven!

Maar nu terug naar het menselijk hart. In de Bijbel wordt het menselijk hart meestal in overdrachtelijke zin als middelpunt van de hele persoonlijkheid gezien. God beproeft echter niet de hardheid van onze persoonlijkheid. De lasten en noodlottige omstandigheden in ons leven hebben een heel andere bedoeling. Het zijn niet teleurstellingen, ziekten, rampen of sterfgevallen die het menselijk hart hard maken, maar de eigen wil.

God echter wil het harde hart van de mens veeleer week maken. Hij buigt zijn nek, opdat hij zichzelf in Zijn licht herkent als boos. Hij wil zo in hem een verlangen wekken naar de redder Jezus Christus. Moeilijkheden en lijden hebben daardoor een diepere bedoeling. Ze zijn een vorm van Gods handelen met ons, Zijn interesse in ons, mensenkinderen, opdat we niet in het eeuwig oordeel, ver van God, komen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW