1 jaar geleden

Jesaja 42 vers 6; 41 vers 13

Jesaja 42 vers 6:
“Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken.”
Jesaja 41 vers 13:
“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.”

In Jesaja hoofdstuk 42 vers 1-7 richt de HEERE zich tot Zijn Knecht, onze Heer Jezus Christus. In het midden van deze verzen staat de opmerkelijke uitspraak: “Ik zal U bij Uw hand grijpen.” Om een hand vast te houden moeten twee mensen samen wandelen. Dit doet ons denken aan de uitspraak in Genesis 22 vers 6 “Zij gingen zij beiden samen.” Terwijl we spreken over Abraham en Izak, zien we hier zeker een andere Vader en een andere Zoon afgebeeld. Hoe hecht was de gemeenschap tussen de Vader en Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, toen Hij hier in deze wereld wandelde.

In Jesaja 41 vers 13 richt de HEERE zich tot Zijn volk. Te midden van een wereld vol gevaar, beproeving en verzoeking zegt Hij hun, dat Hij hun rechterhand zal vastgrijpen. Israël als volk wees dit af, maar de mogelijkheid staat nog steeds open voor u en mij. Zijn wij bereid onze eigen wil aan Zijn wil over te geven? Als Hij onze hand vasthoudt, kunnen we niet onze eigen weg gaan, of onze eigen wil nastreven. We moeten met Hem wandelen. Zie het volmaakte voorbeeld van de Heer Jezus: “Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden” (Joh. 6:38). Maar hoe wonderbaarlijk zijn de zegeningen als Hij onze hand vasthoudt. “Wees niet bevreesd,” zegt Hij tegen ons. De weg is vol gevaar en beproeving, maar we hoeven niet bang te zijn als Hij onze hand vasthoudt. Hij zegt ons ook dat Hij ons zal helpen. Hoe vaak voelen we de behoefte aan wijsheid en kracht in de omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden. Onze Vader is klaar en bereid om ons te helpen en te leiden bij alles wat ons te wachten staat.

 

Kevin Quartell; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW