1 jaar geleden

Jesaja 42 vers 3

Jesaja 42 vers 3:
“Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.”

Door de geschiedenis heen zijn veel heersers gekarakteriseerd als heersers met een ijzeren vuist. Zij vertrouwden op geweld om te regeren. Cyrus, de Perzische koning, wordt beschreven als iemand die machthebbers vertrapt en mensen onder de voet loopt (Jes. 41:25). Ook in de moderne geschiedenis zijn we bekend met tirannieke heersers.

In het vers van vandaag lezen we een profetie van de Heer Jezus de Knecht. We leren dat de Heer Jezus belangstelling heeft voor hen die gewoonlijk door de onderdrukkende heerser aan de kant worden gezet. Hij was zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk. Hij kwam troost en bemoediging brengen aan verdrukten en zwakken.

Van riet werd vaak een fluit gemaakt. Maar een geknakt riet werd nutteloos geacht voor het maken van muziek. Toch zien we, dat de barmhartige Heiland niet breekt wat geknakt is! Hij kiest ervoor de zwakken te gebruiken. Hij komt naast de geknakten en verzamelt hen bij Zich in tederheid.

Een olielamp is geschikt voor licht, maar als de lont smeult, is de lamp bijna doorgebrand. Hij geeft dan meer rook dan licht. Maar de Heer Jezus wil de vlam weer aanwakkeren! Hij neemt de uitdovende vlaspit en wakkert het aan tot een stralend licht.

De Heer Jezus is teder voor ons als een herder voor de lammeren. Wanneer wij vermoeid zijn, steunt Hij. Als wij een gebroken hart hebben, verbindt Hij onze wonden. Als we bedroefd zijn, bemoedigt Hij onze zielen met goed nieuws.

Misschien voel je je geknakt, ontmoedigd of beschadigd door anderen of zelfs door je eigen fouten uit het verleden. Misschien sputter je als een kaars, klaar om uit te branden. De wereld zou een geknakt riet of uitdovende vlaspit weggooien. Maar de Heer Jezus is uitermate geïnteresseerd in de zwakken, de geknakten en de vermoeiden. Hij kan uw ziel herstellen, nieuw leven inblazen en vernieuwen.

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW