6 jaar geleden

Jesaja 40 vers 31

“… maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, …”.

“Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt is uw kracht beperkt” (Spr. 24:10). De vijand van onze zielen is er altijd op uit om ons op het punt van ontmoediging te brengen, omdat hij weet dat we dan alle krachten verliezen. Ontmoediging komt wanneer we naar onszelf of naar anderen kijken, of naar de problemen zelf, in de hoop dat dingen zullen verbeteren, maar uiteindelijk verandert er niets ondanks alle inspanningen of lijdzaam wachten. Dan zijn we ontmoedigd omdat we niet daarheen kijken, waar we dat zouden moeten! En omdat we ontmoedigd zijn, hebben we geen kracht om standvastig door te gaan.

Maar er is een groot geheim om niet louter ontmoedigd te zijn in moeilijke tijden, maar om hernieuwde kracht te hebben om door te gaan in de vrede en vreugde van de Heer. Dit is om de Heer te verwachten. Oh! Dat weet ik! Maar is er niets veranderd. Nee, niet dat soort wachten, maar die andere! Degene die je naar Hem laat kijken en je laat beseffen dat Hij waarlijk God is, de Almachtig, de Alwijze, en heel goed op de hoogte is van de details van de moeilijkheid of het probleem. Zo te wachten doet je beseffen, dat Hij volkomen controle heeft en dat elk detail in Zijn zorgzame handen is om te werken in jouw leven en in het leven van anderen.

Josafat is een voorbeeld voor ons, toen Moab tegen hem streed. “… In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.” En wat was het onmiddellijke antwoord van de Heer? “Weest u niet bevreesd” (2 Kon. 20:12,15).

Ontmoedigd? “Wees in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7). In plaats van te kijken naar veranderingen in de moeilijkheden, kijk naar Hem Die alle dingen doet meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben! (Rom. 8:28). Hij zal ons werkelijk boven de moeilijkheden verheffen “met vleugels als arenden”, en zal onze kracht vernieuwen; Hij zal ons laten genieten van Zijn vrede.

Alexandre Leclerc, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW