2 jaar geleden

Jakobus 5 vers 16

“Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”

 

Hoe belangrijk is het om elkaar onze overtredingen te belijden en voor elkaar te bidden. Het is interessant om op te merken, dat het vers waarin staat dat het vurig gebed van een rechtvaardig mens veel nut heeft, in de context staat van het belijden van elkaar. Om rechtvaardig te zijn moet ik een zuiver geweten hebben voor God en mijn broeder; ik moet mijn fouten aan hem belijden en met hem in het reine zijn als ik wil dat mijn gebeden effectief zijn. Dikwijls bidden wij voor onze broeder omdat wij denken dat hij het nodig heeft zonder onze eigen toestand echt te begrijpen. Elkaar belijden en voor elkaar bidden brengt genezing, niet dat “hij” genezen wordt, maar dat “jij” genezen wordt.

We zien deze waarheid in het verhaal van Job. Toen God Job corrigeerde en hij zijn schuld aan God beleed, vermaande God vervolgens de drie vrienden van Job voor hun falen ten opzichte van Job. Dan zien we iets heel belangrijks. De drie mannen moesten zeven jonge stieren en zeven rammen naar Job brengen en ze aan God offeren en Job zou voor hen bidden (Job 42:8). Toen zij dit deden en Job voor hen bad – belijdenis en gebed – is het toen dat hun genezing kwam. En de Heer herstelde de verliezen van Job, toen hij voor zijn vrienden bad.

We kunnen de gedachte in ons hart hebben: “Als mijn broeder iets tegen mij heeft, laat hem dan naar mij komen.” Mattheüs 5 vers 23-24 zegt ons, dat als wij onze gave naar het altaar brengen en ons herinneren dat onze broeder iets tegen ons heeft, wij de gave moeten laten liggen en ons eerst met onze broeder moeten verzoenen, en dan komen en je gave offeren. Dit is niet alleen zo als mijn broeder iets tegen mij heeft, maar ook als ik iets tegen hem heb. Zeker beseffen wij de schijnheiligheid van het eten van het avondmaal – dat een uitdrukking van eenheid is – met iemand met wie ik in onenigheid ben. Dit kan de Heer niet toestaan.

 

Albert Blok – Uit “The Lord is near.”

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW