7 jaar geleden

Is de Islam een vreedzame religie?

31-03-2016

Steeds weer wordt beweerd dat het jodendom, het christendom en de islam bij elkaar horen. Past daarbij dan het feit dat moslims christenen overboord hebben gegooid, toen zij als vluchtelingen op de Middellandse Zee dreven?

Men kan het nauwelijks meer aanhoren, dat vertegenwoordigers van de kerk en politici voortdurend herhalen dat de verschillende religies samen horen. Ook de federale overheid heeft in de persoon van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Minister van Staat Aydan Özoguz (SPD) deze positie ingenomen. Zelfs de Centrale Raad van de Joden meent, dat de verschillen tussen de religies een welkome aanvulling zijn.

Nu moet men wel onderscheid maken tussen radicale en gewelddadige strijders van een religie, die eigenlijk vroeger, jammer genoeg, ook in het christendom aanwezig waren, en hen, voor wie het slechts een kwestie van geloof is. De achtergrond en de omstandigheden van deze kruistochten zijn vandaag de dag zeker niet vergelijkbaar. Maar door deze oorlogen in vroegere tijden is het christelijk getuigenis veel schade aangedaan.

Maar men kan niet voorbijgaan aan het feit dat de Koran tot op vandaag tot geweld oproept. Er zijn afzonderlijke soera’s die duidelijk oproepen tot geweld. Daarvan is in het Nieuwe Testament van de Bijbel niets te vinden. De strijd die God Zijn aardse volk verordend heeft, is op geen enkele plaats een oproep aan Christenen, mensen om te brengen. Dat is het grote onderscheid met de Islam en de Koran.

Daarop kunnen islamitische vluchtelingen zich beroepen, die enige tijd geleden op de Middellandse Zee met brute methoden christelijke vluchtelingen uit de boot hebben gegooid. Zijn zij verantwoordelijk voor hun daden? Natuurlijk! En toch zijn zij verblind door de religie, die hen voortdurend door aanstokers wordt gepredikt. Men zegt dat door het roepen van “Allah is groter”, de moslims zich op de vluchtelingen gestort zouden hebben. De reden daarvan was, dat deze vluchtelingen een tot God biddende jonge christen probeerden te beschermen, die omwille van zijn “christelijke gebed” in de zee moest worden geworpen …

Wat zegt de Heer ons? “Hebt uw vijanden lief” (Matth. 5:44). En: “Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken … Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:20,21).

Wat doet de evangelische kerk? Ze noemt deze moord een “onmenselijke blunder” – en dat is het: een zonde van mensen. Maar zij ontkent, doordat zij de ogen voor de werkelijkheid sluit, dat het deel uitmaakt van deze religie om zoiets te doen. Dit is precies het probleem: Er zijn soera’s die tot vrede oproepen, en zulken die oproepen tot geweld. Iedereen kan kiezen wat bij hem in zijn persoonlijk concept past.

Wat kan men van mensen verwachten, die gewijd zijn aan afgoderij? Velen zijn niet bereid om deze waarheid vandaag uit te spreken. Maar iedere aanbidding van een andere God dan de God van de Bijbel is afgoderij. Het zijn de afgoden, waarover de profeten van het Oude Testament schrijven, dat zij niet horen en niet zien kunnen en toch als mensen, neen, als God aanbeden worden (Deut. 4:28; Ps. 135:15-17; Jer. 10:3,4,5; Dan. 5:23).

We moeten deze mensen, die meestal geen andere boodschap gehoord hebben, de liefde van God voorstellen Die het probleem van de zonde van de mens in de goddelijke barmhartigheid heeft opgelost. Iedereen weet dat men zich niet aan eigen haren uit het moeras kan trekken. Alleen in de religie zijn wij van mening dat te kunnen doen. Wat een illusie die satan ons mensen ingeprent heeft. Nee, in Christus Jezus is redding – en wel blijvend. In Hem is ook zekerheid van het heil, het WETEN, dat we in de hemel zullen aankomen. Dat willen we verkondigen aan alle mensen.

Manuel Seibel, © Bibel Praxis

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW