2 jaar geleden

In de zonden sterven of sterven in de Heer?

Bijbelplaatsen: Johannes 8 vers 24; 1 Korinthe 15 vers 18; Openbaring 14 vers 13

“Want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven” (Joh. 8:24).

Het Woord van God zegt, dat de mens eenmaal moet sterven (Hebr. 9:27). Ieder mens is van nature een zondaar en heeft gezondigd. Daarom is het hem aangewezen eenmaal te sterven, want de dood is het loon van de zonde (Rom. 6:23). Maar er zijn twee manieren om te sterven: of men sterft in zijn zonden of men sterft in de Heer (1 Kor. 15:18; Openb. 14:13). Ieder mens sterft op een of andere manier. De vraag hóe men sterft is dus niet onbelangrijk, maar – integendeel – van het grootste belang. Want het bepaalt wáár men de eeuwigheid doorbrengt: in de hemel of in de hel.

Wie niet in de Heer Jezus gelooft, zal nooit kunnen zijn waar de Heer Jezus is (Joh. 8:21). Hij zal nooit de glans van de hemelse heerlijkheid aanschouwen. Nee, hij zal sterven in zijn zonden en op een dag voor God staan voor de grote witte troon in al zijn zonden. Daar zal God hem in zijn heiligheid moeten oordelen en hem dan voor eeuwig in de hel of de vuurzee werpen (Openb. 20:11-15). Dat is de plaats waar God nooit meer zal kijken, de plaats van volslagen duisternis en de plaats waar het wenen en tandengeknars nooit zal ophouden (Matth. 8:12; 22:13; 24:51; 25:30). Wees daarom ernstig gewaarschuwd en stel niet uit hoe je zult sterven! Vandaag heb je nog de kans om te kiezen, morgen kan het al te laat zijn.

Maar gezegend zijn zij die in de Heer sterven! Zij zijn degenen die tijdens hun leven met hun zonden tot de Heer Jezus kwamen en Hem aannamen als hun Heer en Heiland. Die hun zonden aan Hem hebben beleden en de vergeving van hun zonden hebben ervaren. Die geloven dat Hij door de Vader naar de aarde is gezonden om aan het kruis van Golgotha te sterven voor ‘andermans’ (vreemde) schuld. Deze mensen mogen weten, dat de kwestie van hun zonden eens en voor altijd is geregeld en dat de Heer Jezus ook voor hen is gestorven. En dat Hij nu niet meer in het graf ligt, maar verheven is aan de rechterhand van God. Ze weten, dat zijzelf en hun leven in Zijn handen zijn. En als ze sterven, sterven ze in de Heer. Dit is het gezegend deel!

 

Daniel Melui; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.08.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW