3 jaar geleden

In de schaduw van de bergen van zorgen …

“Weest in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God … Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat” (Fil. 4:6,8).

Het gewicht van een last wordt bepaald door de zwaartekracht. Op een ander hemellichaam met een lagere zwaartekracht zou het bijvoorbeeld maar de helft van het gewicht zijn. Dit natuurkundige verschijnsel doet denken aan iets, dat we uit het dagelijkse christelijke leven kennen: als de aarde een grote “aantrekkingskracht” op ons uitoefent, ervaren we onze “lasten” als zeer drukkend. Dat betekent: zolang onze gedachten aan het aardse gehecht blijven en alleen om onze moeilijkheden draaien, komen veel noden ons voor als moeilijk of zelfs “ondraaglijk”.

Wij willen daarom onze blik verheffen boven de schaduwen van de bergen van zorgen en ons meer met onze verheerlijkte Heer in de hemel en onze hemelse zegeningen bezighouden! Dan zou de druk, die ons nu nog belast, merkbaar minder zijn en de wandel door deze wereld zou gemakkelijker worden – en niet alleen voor onszelf, maar ook voor hen die om ons heen zijn. Want degenen die zich niet constant met problemen bezighouden, klagen ook niet zo veel over de omstandigheden.

Zeker, we kunnen de zorgen die ons soms regelrecht bestormen, niet zomaar negeren. In plaats daarvan moeten we onze zorgen bij God bekend maken door gebed en smeking met dankzegging. Maar dat is nog niet alles. Het is niet voor niets, dat de apostel Paulus onmiddellijk na dit verzoek aangeeft, wat onze gedachten vullen kan: alles wat waar, eerzaam, rechtvaardig, rein, welluidend is en nog veel meer “positiefs”. Dat zou ons moeten bezighouden en niet de “belastende” zorgen!

 

Gerrid Setzer; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 09.02.2006.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW