14 jaar geleden

Ik geloof:

 1. Dat God liefde is, …1 want: “hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden,”2
 2. dat “God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende,”3
 3. dat “door Deze U vergeving van zonden verkondigd wordt,”4
 4. dat “door Deze een ieder, die gelooft, gerechtvaardigd wordt,”5
 5. dat “Hij voor de zonden van het volk het verzoeningswerk heeft volbracht,”6
 6. dat “Hij, de Middelaar tussen God en de Mensen, de Mens Christus Jezus, Zichzelf heeft gegeven tot een losprijs voor velen,”7
 7. dat “wij, gelovigen in Christus, die vroeger veraf waren, nabij geworden zijn door het bloed van Christus,”8
 8. dat “wij in Hem de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden,”9
 9. dat Christus voor ons “een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht,”10
 10. dat “het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, ons reinigt van alle zonde,”11
 11. dat “de Heere al onze ongerechtigheid op Hem (Christus) heeft doen aanloopen,”12
 12. dat “wij, vijanden zijnde, verzoend zijn met God door de dood van Zijn Zoon,”13
 13. dat “God ons, gelovigen, met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,”14
 14. dat wij evenals de grootste van de zondaren kunnen zeggen: “ik leef door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij overgegeven heeft,”15
 15. dat “Christus de gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven,”16
 16. dat “Christus, éénmaal geofferd om veler zonden weg te nemen, ten anderen male zonder zonde zal gezien worden door hen, die Hem verwachten tot zaligheid.”17
NOTEN:
1) 1 Johannes 4:8;
2) 1 Johannes 4:10;
3) 2 Korinthe 5:19;
4) Handelingen 13:38;
5) Handelingen 13:39;
6) Hebreeën 2:17;
7) Mattheüs 20:28;
8) Efeze 2:13;
9) Kolosse 1:14;
10) Hebreeën 9:12;
11) 1 Johannes 1:7;
12) Jesaja 53:6;
13) Romeinen 5:10;
14) 2 Korinthe 5:18;
15) Galaten 2.20;
16) Efeze 5:25;
17) Hebreeën 9:28.

 

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, RM