5 jaar geleden

Ik ben met je! Ook in het nieuwe jaar …

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u” (Gen. 26:24).

We vinden zeven personen in de Bijbel, aan wie God de onvoorwaardelijke belofte gaf dat Hij met hen zou zijn.

Deze aanmoediging kregen concreet:

  • Izaäk (Gen. 26:24);
  • Jakob (Gen. 28:15; 31:3);
  • Mozes (Ex. 3:12);
  • Jozua (Deu. 31:8; Joz. 1:5,9);
  • Gideon (Ri 6,12.16);
  • Jeremia (Jer. 1:8);
  • Paulus (Hand. 18:10).

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat het volk van Israël deze belofte ook heeft ontvangen (Jes. 41:10; 43:5); ook Jerobeam, maar bij hem was het gekoppeld aan een voorwaarde (1 Ko. 11:38).

Wanneer we de verschillende passages opzoeken, zien we dat God dit zei in het aangezicht van de vijandigheid van mensen, van de gevaren van een lange reis en de uitdagingen van een moeilijke bediening. Vaak zei God dit toen de angst het hart van de dienaren van God wilde overweldigen.

Hoe groot is het dat God Zelf bij hen was. En dat Hij ook bij ons is. Dat zou genoeg moeten zijn voor elk probleem. God is met je! Als we God met onze ogen zouden kunnen zien, zouden we toch zeker alles in vrede en moed doormaken. Maar we kunnen Hem alleen in geloof zien; en omdat het ons aan geloof ontbreekt, zijn we niet zo getroost door Zijn aanwezigheid als we zouden moeten zijn.

Online in het Duits sinds 05.12.2017.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW