8 maanden geleden

Johannes 15 (5)

Johannes 15 vers 5:
“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen.”

In Hem blijven … veel vrucht dragen …

Dit is de tweede keer dat de Heer verklaart: “Ik ben de Wijnstok.” Waarom zou Hij deze verklaring moeten herhalen? De Heer Jezus wil, dat wij begrijpen dat de enige manier om het gebod “blijft in Mij” te gehoorzamen, is onze ogen en ons hart op Hem te richten! Hij is de ware Wijnstok, en als zodanig draagt, versterkt en voorziet Hij elke rank van alles wat nodig is om voor Hem te gedijen.

Hoe snel vergeten wij dat Christus de Wijnstok is van Gods aanplant en wij een rank zijn van Gods enting. Wij staan voor God in Christus. Zonder Hem, die de ene genade na de andere levert die we nodig hebben, kunnen we niets tot stand brengen tot eer van God!

De Heer Jezus wilde deze waarheid nog eens benadrukken door het te herhalen, omdat Hij wist dat wij zo geneigd zijn op onze kracht te vertrouwen! Maar zoals een rank geen vrucht draagt door eigen inspanning, zo kunnen wij dat ook niet! Een rank haalt het leven uit de wijnstok, en dat moeten wij ook, want “zonder Mij kunt u niets helemaal doen.”

De apostel Paulus leerde deze waarheid kennen als het geheim van vertrouwen en vrede in het christelijke leven. In Filippi 4 vers 13 kon hij verklaren: “Ik vermag alles door Hem, die mij kracht geeft.” Ondanks armoede of voorspoed besefte Paulus, dat de kracht niet in hemzelf lag, maar dat de kracht van Christus hem geestelijke vrede en vertrouwen in hem gaf!

Deze waarheid kennen en ernaar handelen helpt ons om op alles voorbereid te zijn door de kracht van Hem die in ons woont! We moeten ons opnieuw realiseren, dat we slechts een rank zijn! Het karakter van een rank is zijn kracht, en de vrucht die hij draagt hangt volledig af van de Wijnstok. Als wij in Hem blijven, zullen wij gezonde “ranken” zijn, die niet alleen vrucht kunnen dragen, maar ook veel vrucht!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW