1 jaar geleden

Johannes 15 (4)

Johannes 15 vers 4:
“Blijft in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.”

In Hem blijven … vrucht dragen …

Mij is verteld, dat wanneer een ent in een wijnstok wordt geplaatst, er een tweeledig proces plaatsvindt. Ten eerste schiet de nieuwe ent zijn vormende wortels en vezels naar beneden in de stam, en de stam groeit omhoog in de ent. Het tweede aspect van dit proces is, dat het sap van de wijnstok de nieuwe ent ingaat en naar de loten vloeit, waardoor de bladeren en vruchten worden beïnvloed.

Onze Heer had dit voor ogen toen Hij zei: “Blijft in Mij, en Ik in u”. “Blijft in Mij” heeft betrekking op onze verantwoordelijkheid van gehoorzaamheid en vertrouwen, ons losmaken van al het andere en vertrouwen op Hem. Terwijl wij in Hem blijven, is Hij in ons! Hij versterkt de innerlijke mens door de Geest van God.

“Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer1, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). Paulus was bereid met de gelovigen daar te werken totdat Christus in hen gestalte kreeg (Gal. 4:19). In Hem blijven is beseffen dat “ons leven verborgen is met Christus in God” (zie Kol. 3:3-4)! Ons leven is opgenomen in het Zijne; wij zijn in Hem, en Hij is in ons!

Deze wonderbare waarheid is de kracht en de overwinning van het christelijk leven. Het geheim van vruchtdragen is niet meer doen voor Christus, maar in die liefdesrelatie met Hem staan en Zijn Geest in mij de volledige macht geven. Het gaat erom in Hem te blijven en Zijn leven in mij de controle te laten hebben over alles wat ik doe of zeg. De nieuw geënte rank kan niet onafhankelijk van de wijnstok leven. Als hij vrucht wil dragen, moet hij in de wijnstok blijven en de wijnstok de controle geven! De pas geënte rank moet zich overgeven aan de kracht van de wijnstok! Dit is de vraag voor ieder van ons: geef ik me over en blijf ik in Christus?

 

NOOT:
1. Of ‘en ik leef; niet meer ik.’

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW