2 jaar geleden

Hooglied 7 vers 7

“De lengte van u is te vergelijken met een palmboom, uw borsten met druiventrossen.”

De palmboom en de druiventrossen kunnen worden beschouwd als de symbolen van overwinning en rijpheid, van rechtschapenheid en vruchtbaarheid. De stam van de palm is van nature slank maar sierlijk, rechtopstaand en verheven, een passend symbool van rechtschapenheid. In een ander verband: de palm, ook al wordt hij een tijdlang ingedrukt of naar beneden gebonden, weigert krom te groeien, en krijgt spoedig zijn loodrechte vorm terug.

De takken van de palmboom beelden ook de overwinning uit. Zij werden door Israël gebruikt om hun bevrijding uit Egypte te vieren; hun werd gezegd: “Op de eerste dag moet u … takken van palmbomen … nemen en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van denHEERE, uw God, verblijden” (Lev. 23:40). Bij de intocht van Jezus als Messias in Jeruzalem werd Hij verwelkomd door mensen die “takken van palmbomen namen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Hij die komt in [de] naam van de Heer, <en> Koning van Israël” (Joh. 12:13). En wanneer de overwinning van het Lam gevierd wordt en Hij geëerd wordt in het visioen van de hemel van Johannes, had de grote menigte “lange witte kleden en [met] palmtakken in hun handen” (Openb. 7:9).

De borsten die als druiventrossen zijn, stellen het feit voor dat de schone echtgenote van de koning nu haar zedelijke rijpheid heeft bereikt – “Wij zullen Hem gelijk zijn” (zie 1 Joh. 3:2). Gezegende waarheid! De genade heeft getriomfeerd! De bruid, de gemeente, is volmaakt in Zijn ogen – de vreugde van Zijn hart – de weerspiegeling van Zichzelf. Wij kunnen zeggen, zoals Israël: “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons …” (Ps. 90:17).

A. Miller

With joy and with gladness there stand a great throng,
In the presence of Jesus and sing this new song:
Unto Him who has loved us and washed us from sins,
Unto Him be the glory, forever; Amen.

A. T Pierson

 

Aan Hem die door Zijn bloed ons kocht,
een werk zo heerlijk voor ons wrocht,
zij lof, aanbidding, dank en ere …

Geestelijke Liederen 62

© The Lord Is Near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW