19 jaar geleden

Hoe zoet zijn Uw redenen voor mijn gehemelte …!

Wist u dat …?

De Bijbel heeft 66 boeken. Er zijn er 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. Het heeft 1.189 hoofdstukken: 929 in het Oude Testament en 260 in het Nieuwe Testament. Het heeft ongeveer 31.193 verzen: 23.325 in het Oude Testament en 7.058 in het Nieuwe Testament. In het originele heeft het 430.938 woorden die 3.000.000 letters bevatten.

Het kleinste boek in het Oude Testament is Obadja met een hoofdstuk. In het Nieuwe Testament vinden we Filemon, 2 Johannes en 3 Johannes en Judas ook met een hoofdstuk.

Het kleinste hoofdstuk in het Oude Testament (het boek van de Psalmen niet meegerekend) is Esther hoofdstuk 10 met 3 verzen. Het kleinste hoofdstuk in het Nieuwe Testament is Openbaring 15 met 8 verzen.

Het kleinste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 117, het langste hoofdstuk is Psalm 119 en het middelste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 118. Het middelste vers in de Bijbel is Psalm 118:8, waar staat: “Het is beter tot de HEERE toevlucht te nemen, dan op de mens te vertrouwen”.

Het langste vers in de Bijbel is Esther 8:9.

De kortste verzen zijn: Exodus 20:13,14,15; Johannes 11:35 en 1 Thessalonika 5:16,17, waar de laatste zegt: “Bidt onophoudelijk”.

De Bijbel is in meer talen vertaald dan ieder ander boek, in bijna 1.670 talen. De werken van Lenin komen daar ver achter als tweede met 200, en zelfs de zeer bekende Shakespeare werd slechts in 97 talen vertaald. Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst werden meer dan 6 biljoen afdrukken van Gods Heilig Woord gedrukt.

Vraag: Wanneer je Psalm 119 leest zul je ontdekken dat er in elk van de 176 verzen een toespeling is naar Gods Woord, inzettingen, bevelen, wetten, rechten, getuigenissen, wegen, oordelen, gerichten, toezeggingen, redenen en geboden, behalve in twee verzen. Kun jij die vinden?

door E.S.N

Uit: Toward the mark

De getallen die u hierboven aantreft zijn gebaseerd op de Engelse Bijbel.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW