1 jaar geleden

Hoe gedragen we ons in de chaos van de huidige corona-crisis?

1 Timotheüs 2 vers 1-4

Inhoud

  • Inleidende gedachten
  • Bid eerst voor anderen
  • Bid voor onze leiders
  • Bid dat we een God welgevallig en godvruchtige leven kunnen leiden
  • Bid voor vrijheid en de redding van anderen

Inleidende gedachten

Wat moeten bezorgde christenen doen met de chaos die ons tegenwoordig omringt? Bezwijken we voor wanhoop? Proberen we het samen met de wereld op te pakken en de dingen op te lossen? Rennen we weg van de samenleving en vluchten we naar onze veilige christelijke haven?

Welnu, de Bijbel vraagt ​​ons niet om deze dingen te doen. Ze zegt, dat we moeten bidden!

“Ja ja …”, zou je kunnen zeggen, “dat is het klassieke christelijke ingeblikte antwoord! Bij twijfel komt het altijd op hetzelfde neer: “Bid!” Maar zullen de dingen in de wereld echt veranderen? Het lijkt alsof we nooit zullen zien dat het beter wordt.”

Heb je ooit zo nagedacht over het gebed? Soms lijkt het erop, dat onze gebeden niet veel uitrichten, vooral in tijden van wereldwijde onrust. Maar laten we, voordat we met dit onderwerp verder gaan, ons afvragen: heb ik vandaag echt gebeden voor degenen, die de leiding hebben over mijn stad en voor de regering? Heb ik echt gebeden om een ​​snelle oplossing voor de coronavirus-situatie en voor het herstel van onze banen en de economie? Heb ik vandaag echt gebeden voor het einde van rassenscheiding en discriminatie? Heb ik echt gebeden voor meer begrip, inlevingsvermogen en liefde onder alle mensen van vandaag? Of maakte ik me meer zorgen over mijn gedachten (en de sociale media daarmee te voeden)?

Heeft dat bij jou de spijker op je hoofd getroffen? Laten we een stap verder gaan en kijken wat 1 Timotheüs 2 erover te zeggen heeft:

1 Timotheüs 2 ver 1-4: “Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, voorbiddingen [1] en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en voor alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil [2] dat alle mensen behouden worden en tot kennis [3] van [de] waarheid komen.”

Bid eerst voor anderen

Vers 1 zegt het heel duidelijk: Allereerst moeten we voor alle mensen bidden. We brengen zoveel van onze gebedstijd met onszelf door: met onze eigen wensen, onze eigen gezondheid of onze eigen plannen en ideeën over wat goed voor ons is. Het is niet verkeerd, dat we bidden voor onze persoonlijke problemen en zorgen. In feite zegt Filippenzen 4 vers 6 en 7 ons, dat we precies dat moeten doen. Maar 1 Timotheüs 2 vers 1 vertelt ons, dat onze eerste zorg in gebed moet zijn voor “alle mensen” – wat zeker het gebed voor wereldwijde vragen omvat. We moeten niet alleen bidden voor wat we momenteel in de krantenkoppen lezen, maar ook voor problemen op de lange termijn zoals honger, militaire onderdrukking en mensenhandel.

Bid voor onze leiders

De “koningen en voor alle hooggeplaatsten” in vers 2 omvatten iedereen die in een gezagspositie verkeert of anderszins een belangrijke of invloedrijke positie inneemt. Dit zijn: politieke leiders (van alle partijen!), verantwoordelijken in het onderwijssysteem, managers in de industrie en religieuze leiders op alle niveaus. Bid voor hun beslissingen; bid voor hun redding; bid, dat God door hen werkt, ook al lijkt het onwaarschijnlijk. We moeten bidden voor iedereen die gezag over ons heeft – ook als we hem niet mogen of het niet met hem eens zijn.

Bid dat wij een rustig en stil leven in alle godsvrucht en eerbaarheid leiden kunnen

Wat moet het doel van onze gebeden zijn? Het einde van vers 2 geeft ons het antwoord: “opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid.” De Bijbel verzekert ons, dat de situatie in de wereld niet zal verbeteren (zie 2 Tim. 3:1), maar we moeten desondanks bidden, dat de God van alle genade ons een rustig en stil leven schenkt: “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland” (1 Tim. 2:3).

Ons gedeelte houdt ons niet een voorspelbaar of honkvast “rustig” leven voor, zodat we wat kunnen rondhangen en tv kunnen kijken. Nee, we moeten bidden om vrede, zodat we een godvruchtig en eerbaar leven kunnen leiden; om rust, zodat we God in alle ernst kunnen aanbidden en Hem kunnen dienen; om vrede, zodat we betrekkingen in orde brengen en vernieuwen kunnen.

Bid voor vrijheid en de redding van anderen

Wanneer we iets begrepen hebben in het jaar 2020, dan is wel dat zich onze wereld snel en drastisch kan veranderen. De eenvoudige vrijheden die we als vanzelfsprekend beschouwen, kunnen binnen enkele uren verdwijnen. We moeten bidden dat onze regering christenen ook verder zal blijven toestaan ​​hun diensten in vrijheid te houden. Bid dat God kracht, macht en wijsheid zal geven aan de invloedrijke christenen van onze tijd. We weten dat het Gods vurige verlangen is, dat alle mensen behouden worden en de waarheid leren kennen (1 Tim. 2:4). Daarom moeten we bidden dat de omstandigheden in onze wereld zodanig zijn, dat de aanbidding van Jezus Christus niet lastiggevallen of geweerd wordt, en dat onze inzet voor anderen niet belemmerd wordt.

Bid dat we een rustig en stil leven kunnen leiden, dat wordt gekenmerkt door “godsvrucht en eerbaarheid”.

NOTEN:
1. Afgeleid van ‘tussenbeide treden’ (zie Rom. 8:27,34; Hebr. 7:25); in 4:5 vertaald met ‘gebed’.
2. ‘Willen’ is in vs. 4 (thelo) drukt meer een verlangen óf voornemen uit; in vs. 8 is het een sterker woord (boulomai) dat meer een beslist wilsbesluit uitdrukt.
3. Dit is ‘volle kennis’: de waarheid erkennen en tot zijn geestelijk eigendom maken; zo ook ‘kennen’ in 4:3.

 

David R. Reid; © SoundWords

 

Online in het Duits sinds: 13.06.2020.
Originele titel: “A Peaceful and Quiet Life”. Het artikel stamt uit het jaar 1970 en werd door Ron Reid geactualiseerd.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW