1 jaar geleden

Hij houdt me vast

16 mei 2023

Jesaja 41 vers 13:
“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.”

Vaak bevinden we ons in overweldigende omstandigheden en lijkt het alsof we er tot over onze oren in zitten. Petrus illustreert dit duidelijk voor ons in Mattheüs 14, toen hij midden in de storm uit het schip stapte om naar Jezus toe te lopen. Toen hij de wind zag, begon hij te zinken. Dit is eigenlijk wat het betekent om overweldigd te worden. De Bijbel staat vol met beloften voor het volk van God wanneer het geconfronteerd wordt met omstandigheden waarin het voelt alsof het verdrinkt en geen hoop meer heeft.

Het bovenstaande vers uit Jesaja brengt een waarheid aan het licht die grote troost biedt aan iedere gelovige. De aanwezigheid van de Heer wordt drie keer benadrukt. Ik grijp u vast … Die tegen u zegt … Ik help u.

We worden eerst herinnerd aan de sterke greep van God. Hij houdt ons vast in de holte van Zijn hand. Dit betekent niet dat we vrij zijn van stormen. Maar we zijn veilig. We weten, dat we veilig zijn, ook al komen de wind en de golven van beproevingen en tegenspoed op ons af, want we worden vastgehouden door Hem Die over alles oppermachtig is. Psalm 139 maakt duidelijk dat we nergens heen kunnen om aan de aanwezigheid van God te ontvluchten. Hij houdt ons vast door alles heen.

Dan worden we eraan herinnerd, dat de Heer spreekt, en Zijn woord is de bron van kracht. Wanneer de vurige pijlen van de vijand op ons worden afgeschoten om ons angst aan te jagen, is het Woord van de Heer: “Wees niet bevreesd.” Voor elke beproeving is er voldoende genade te vinden in het Woord van de Heer. Jesaja 41 vers 10 zegt: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

De hulp van de Heer is een belofte die hoop geeft, want zijn hulp is veel groter dan alle moeilijkheden die we kunnen tegenkomen. Toen Petrus zonk, kon zijn eigen kracht hem niet redden. In zijn nood riep hij de Heer aan. De Heer hielp hem door hem uit het water te tillen, met hem terug te keren naar het schip en vervolgens de storm te bedaren. Zelfs Paulus kon zeggen: “Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4:13).

Laten we denken aan de aanwezigheid van de Heer en Zijn kracht om de Zijnen te dragen en te bewaren!

 

When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast;
When the tempter would prevail, He can hold me fast!

I could never keep my hold, He must hold me fast;
For my love is often cold, He must hold me fast.

I am precious in His sight, He will hold me fast;
Those He saves are His delight, He will hold me fast.

He’ll not let my soul be lost; Christ will hold me fast;
Bought by Him at such a cost, He will hold me fast.

He will hold me fast, He will hold me fast;
For my Savior loves me so, He will hold me fast.

Ada Habershon

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW