8 jaar geleden

Het teken van de profeet Jona

Mattheüs 12:38-42

Ondanks alle wonderen die Jezus werkte, bezaten de Farizeeën en de schriftgeleerden het lef om Hem om een ​​teken te vragen. Zij duidden daarmee op het feit dat ze alleen wilden geloven, wanneer Hij zich  als de Messias kon identificeren! Maar hun hypocrisie was gemakkelijk te doorzien. Als ze na zoveel wonderen nog steeds weigerden te geloven, hoe konden ze dan door andere wonderen worden overtuigd? De houding die wonderen en tekenen als voorwaarde voor geloof eist, bevalt God niet. Zoals de Heer al tegen Thomas zei: “Zalig zij die niet gezien hebben, en toch geloofd hebben” (Johannes 20:29).

De Heer sprak de Farizeeën en schriftgeleerden als “een boos en overspelig geslacht” aan. Hun Schepper-God, God en mens tegelijk, stond in hun midden, en ze waagden het om een ​​teken te vragen!

Samenvattend zegt de Heer Jezus hen, dat ze geen teken zouden ontvangen dan dat van de profeet Jona. Jezus verwees naar Zijn dood, Zijn begrafenis en opstanding. Jona’s ervaring toen hij door de vis werd opgeslokt en weer uitgespuwd werd (Jona 1:17; 2:10), was een verwijzing naar het lijden en de opstanding van de Heer. Net zoals Jona drie dagen in de buik van de grote vis was, voorzegde onze Heer, zou Hij drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn (let op de opmerking in les 11 onder punt 6).

Dit teken betekende tegelijk ook de veroordeling van de Farizeeën en schriftgeleerden. De heidense inwoners van Ninevé hadden op de prediking van Jona zich bekeerd, terwijl de Joden een veel grotere dan Jona in hun midden hadden. Op de dag van het oordeel zal daarom minachting van Jezus hun straf verergeren. De koningin van Scheba zal  op die dag tot een getuigenis tegen de Joden opgewekt worden, want zij was van de “einden der aarde” gekomen om de wijsheid van Salomo te horen, terwijl dit geslacht niet slechts Salomo, maar de goddelijke wijsheid in eigen persoon, de Heer Jezus Christus, in hun midden had. Maar zij hadden Hem die de wijsheid belichaamt, verworpen!

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW