1 jaar geleden

Het probleem van menselijke verwachtingen

Jeremia 17 vers 5-6:
5. Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.
6. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land.

Romeinen 8 vers 28:
28. Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar [Zijn] voornemen zijn geroepen.

 

Een man verloor ten onrechte zijn baan en raakte in een depressie. Hij bleef maar klagen: “U hebt het recht niet om mij zó te behandelen.” Een jonge vrouw choqueerde haar vrienden toen ze haar man verliet. Toen haar werd gevraagd waarom, antwoordde zij: “Hij beantwoordde niet aan mijn behoeften.” Een ouder echtpaar nam niet langer deel aan hun plaatselijke gemeente, omdat ze daar een gebrek aan liefde voelden. Deze mensen hadden allemaal minstens twee dingen gemeen: ten eerste hadden ze gelijk over hun klachten en ten tweede ruïneerden ze hun eigen leven.

Bewust of onbewust hadden ze besloten, dat ze alleen dan gelukkig zouden zijn, als anderen zich juist gedroegen. Ze waren in de val gelopen van menselijke verwachtingen. Jeremia noemt deze val een vloek en een afkeer van de Heer. Hij zegt over degenen die erin verstrikt raken: “die het niet ziet wanneer het goede komt.”

Natuurlijk wist de werkloze man, dat “dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede”, maar menselijk onrecht belette hem de waarheid van God te genieten. De jonge vrouw wilde niet langer horen over de goede dingen van haar man. En het slecht gehumeurde echtpaar verloor ook de interesse om eenvoudig het goede te doen in de gemeente, ondanks de fouten van anderen. Het ergste van de valkuil van menselijke verwachtingen is, dat het God buiten het denken sluit. We vergeten dat het christendom werkt met wat het brengt, niet met wat het vindt. We voeden onszelf dan meer met de fouten van anderen, dan met de voortreffelijkheid van Christus. Maar er is hoop – namelijk wanneer we onafhankelijk worden van het gedrag van anderen en proberen voor Hem te leven met de hulp van de Heer. Dit is echte vrijheid!

 

[Uit: “The Lord is near”, 2021]
Online in het Duits sinds 26.02.2021. 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW