2 jaar geleden

Het leven van David (4)

1 Samuel 20-21

David spreekt met Jonathan (1 Sam. 20)

David vlucht uit Najoth bij Rama om zijn vriend Jonathan, de zoon van Saul, te ontmoeten. Dit is heel begrijpelijk. Wat vreemd is, is dat we niets lezen over hem die het aangezicht van God zoekt in deze crisissituatie. Jonathan verneemt dat het niet goed gaat tussen David en zijn vader – en de twee gaan uit elkaar. David vlucht.

David gaat naar Nob (1 Sam. 21:1-11)

Waarom gaat David naar Nob? Misschien wil hij daar de tabernakel terugzien, die hij als voortvluchtige zeker uit het oog zou verliezen. Zeker wil hij de hogepriester vragen wat zijn verdere weg moet zijn (1 Sam. 22:10). Verder is hij ook op zoek naar proviand.

Om de priester Achimelech te kalmeren, liegt David tegen Achimelech (helaas niet de enige keer dat David zijn toevlucht neemt tot een leugen) en beweert dat hij namens Saul optreedt (vs. 2). Achimelech spreekt daarom openlijk en is niet bang voor Doëg, Sauls dienaar, die in Nob verblijft en luistert (1 Sam. 21:7). Dit wordt later de ondergang van het priesterschap.

David ontvangt het toonbrood, dat alleen de priesters mogen eten, en het zwaard van Goliath. Eens had hij er Goliath mee onthoofd, nu is hij met het zwaard op weg om zijn heil te zoeken in het land van de Filistijnen! Hij zal nooit het grote zwaard van Saul gebruiken. Arme David!

David vlucht naar Gath (1 Sam. 21:10-15)

David gaat uitgerekend naar Gath, naar de plaats waar Goliath vandaan kwam en waar de Filistijnse koning verbleef. Maar David blijft niet onopgemerkt, zoals ook een gelovige “in de wereld” niet onopgemerkt zal blijven. David kan zich alleen uit de situatie redden door de waanzinnige te spelen. Zijn acteerprestatie is geweldig, zijn geestelijke gesteldheid helaas niet. Als wij een verkeerde weg hebben gekozen – als wij zonder Gods Woord te raadplegen gewoon op weg zijn gegaan – dan brengen wij onszelf in vele problemen, die ons dikwijls verleiden om ook nog andere fouten te begaan. Maar herstel is mogelijk, zoals bij David het geval was (verg. Ps. 34).

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 14.11.2009.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW