1 jaar geleden

Het leven van David (3)

1 Samuel 18 en 19

David trouwt met Michal (1 Sam. 18)

Na de overwinning op de Filistijnen gaan de vrouwen uit alle steden van Israël uit en zingen: “Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden!” (1 Sam. 18:7). Het is jammer dat zij God niet noemen in hun lied, zoals de vrouwen hadden gedaan aan de oever van de Rode Zee (Ex. 15:21). Maar dat is niet wat Saul woedend maakt – nee, hij is eerder ontstemd over het feit dat hij in Davids schaduw is geplaatst. Dit ontsteekt een dodelijke afgunst in Saul die zal duren tot de dag van zijn dood.

Saul probeert David aan de muur te spietsen. Tevergeefs. God is met David en geeft hem overal groot succes. Vanwege Davids populariteit bij het volk, wil Saul hem op slinkse wijze doden: Hij hoopt dat David zal omkomen terwijl hij de vreemde huwelijksgift (voorhuiden van de Filistijnen) vergaart. Maar David is nu al overwinnaar – en Saul wordt zijn schoonvader. Deze schoonvader wordt later zelf de dood ingejaagd door uitgerekend de Filistijnen …

David vlucht naar Rama (1 Sam. 19)

Jonathan doet een goed woordje voor David en Saul zweert David niet te doden. Maar zoals een gewassen zeug zich weer in de mest wentelt, zo wordt Sauls haat opnieuw aangewakkerd door een bode van Satan. Hij probeert David opnieuw te doden met zijn speer. David vlucht echter naar zijn vrouw Michal en ontsnapt naar Samuel in Rama. De boodschappers die Saul naar Samuel stuurt, en uiteindelijk Saul zelf, worden zo bewogen door de Geest van God dat zij beginnen te profeteren en hun boze plannen “vergeten.”

Het is werkelijk opmerkelijk hoe God David beschermde. Hij gebruikte de beweeglijkheid van de jonge David zelf, hij gebruikte de liefde van ene Michal en de kracht van de Geest die Saul en zijn boodschappers niet konden weerstaan.

Misschien hebben mensen jou ook in het vizier. Bedenk dan dat God vele manieren heeft om je te behouden en te zegenen.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 10.11.2009.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW