3 maanden geleden

Het leven van David (22)

2 Samuel 11

image.jpeg

David en Bathseba (2)

 

Als David naar deze vrouw vraagt, krijgt hij in niet mis te verstane bewoordingen te horen dat ze een echtgenote is (vs. 3). Het stopteken knippert duidelijk. Maar David negeert het gewoon, laat de vrouw halen en wordt een overspelige – en een vader. Want Bathseba wordt zwanger. En wat nu? David wil dat Uria, die in gevecht is, snel verlof neemt en de nacht bij zijn vrouw doorbrengt. Als hij daarin slaagt, blijft alles een duister geheim tussen haar en David. Uria zou dan blij zijn met zijn vermeende zoon en misschien vooral trots zijn op het feit, dat hij er zo netjes uitziet, ook al is hij ( naar het schijnt) te vroeg geboren …

Maar David slaagt er niet in om Uria bij zijn vrouw te brengen. In tegenstelling tot David is Uria een echte “strijder” (vs. 11). Dit verandert niet wanneer het alcoholgehalte in zijn bloed stijgt (vs. 13). Nu ziet David maar één oplossing: hij moet Uria zo snel mogelijk laten doden en met Bathseba trouwen.

David wilde Uria niet per se doden en hij legde ook zelf geen hand aan hem. En toch is David (wiens geweten al geprikkeld was toen hij de hoek van Sauls mantel afsneed!) nu schuldig aan moord. Hetzelfde gebeurde met Pilatus, die Jezus niet wilde laten doden, maar er uiteindelijk wel verantwoordelijk voor was. Voor beide mannen speelde het een grote rol, dat ze hun reputatie bij het volk en hun positie niet wilden verliezen.

David geeft Joab de opdracht om ervoor te zorgen, dat Uria in de strijd wordt gedood, en dat gebeurt ook. Wat een bedrog van David! Hij begaat een zonde die alles wat hij in zijn leven heeft gedaan overtreft, zoals 1 Koningen 15 vers 5 laat zien. Andere zonden die hij heeft begaan worden daar niet genoemd (vgl. 1 Sam. 21:2,12; 25:33; 27:1; 2 Sam. 16:4; 2 Sam. 24), maar alleen de zaak met Uria.

O God, bewaar ons voor de zonde; bewaar ons voor onszelf!

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 05.03.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW