1 jaar geleden

Het leven van David (16)

2 Samuël 6 vers 1-5

image.jpeg

David wil de ark van het Verbond naar Jeruzalem brengen

David woont in Jeruzalem en heeft de eerste vijand afgeslagen. Wat moet er nu gebeuren? Voor David is er geen twijfel mogelijk: hij wil de ark van het Verbond naar Jeruzalem brengen. De ark van de kracht van God moet een permanente plaats vinden in Jeruzalem! De zaak moet worden aangepakt. Waartoe dient het bidden?

Het verlangen van David was heilig en zijn motieven waren zuiver. Maar hij deed iets goeds op een verkeerde manier. Want voor het vervoer van de ark van het Verbond golden andere wetten dan voor het vervoer van enig ander voorwerp. De ark moest met het laken worden bedekt en op de schouders van de Levieten worden gedragen (Num. 4:5; 7:9).

Maar hier werd geen gehoor aan gegeven. De ark werd op een nieuwe wagen geplaatst, zoals de goddeloze Filistijnen hadden gedaan (1 Sam. 5:2 e.v.). Men kan zich levendig voorstellen hoe dit werd gerechtvaardigd:

  • “Het is toch veel makkelijker met een wagen. God heeft ons verstand gegeven, dat wij ook gerust mogen gebruiken.”
  • “Het maakt niet uit of de ark vervoerd wordt met een wagen of gedragen wordt. God schenkt geen aandacht aan zulke kleinigheden.”
  • “Het hóe is toch niet zo belangrijk, het gaat om het oprechte hart en om de motivatie.”

Het klinkt allemaal heel goed, maar het is ook heel fout. Het is niet onze redenering die telt, maar het Woord van God. En wat daarin staat moet voor ons absoluut bindend zijn!

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.01.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW