1 jaar geleden

Het leven van David (16)

2 Samuël 6 vers 6-23

image.jpeg

David en het “ongeluk” met de ark van het verbond (2 Sam. 6:6-11)

Het komt nu zoals het moet: Het vee struikelt en de heilige ark dreigt op de grond te vallen. Uzza wil dit voorkomen en grijpt de ark van God. Volgens Exodus 4 vers 15, heeft dit de dood ten gevolge.

“Goed gedacht is nog niet gedaan.” Dit is ook een belangrijke les voor ons vandaag. Niet alleen onze motieven zijn van belang als we de Heer willen dienen (hoewel dat natuurlijk wel iets heel belangrijks is).

David vraagt zich af hoe hij de ark tot zich moet laten komen (vs. 9). Eigenlijk een overbodige vraag, want dat was allang door God bevolen. Ook wij stellen soms vragen die overbodig zouden zijn als wij meer vertrouwd waren met onze Bijbel. David wil de ark in ieder geval niet bij zich hebben – en zo komt hij bij Obed-Edom, de Gathiet.

Dit is een Filistijn (Joz. 13:3) die, ondanks vroegere ervaringen (1 Sam. 5:2-4), bereid is de ark te ontvangen. En de ark, een beeld van de Heer Jezus, brengt zegen in zijn huis (verg. met Gen. 30:27; Gen. 39:5; 1 Kon. 17:23).  We leren:

  • De zegen van de Heer is een ervaren werkelijkheid;
  • anderen zullen de zegen erkennen en er over spreken (verg. Gen. 26:28);
  • de zegen spoort anderen (zoals David) aan om ook gezegend te willen worden.

David brengt de ark van het Verbond naar Jeruzalem (2 Sam. 6:12-23)

David laat nu de ark van het Verbond op de voorgeschreven wijze naar Jeruzalem brengen. Vol vreugde danst hij voor God. Hij heeft zijn koninklijke gewaden afgelegd en vertoont de houding en kleding van een priester. Zijn vrouw Michal, een echte dochter van Saul, die aan afgoderij was toegewijd (1 Sam. 19:13), veracht David in haar hart. En daar uit de overvloed van het hart de mond spreekt, komen ook boze woorden uit haar mond. Als David dit hoort, treedt zijn bijzondere nederige gezindheid weer op de voorgrond.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.01.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW