1 jaar geleden

Het leven van David (14)

2 Samuël 3-4

image.jpeg

David wordt huisvader (2 Sam. 3:1-5)

In Hebron wordt David vader – verschillende zonen worden hem geboren. Van de zoon van Abigaïl (was hij maar bij deze vrouw gebleven!), van Chileab, horen we later niets meer. Of hij stierf vroeg, of hij was helemaal niet besmet met de opstandige geest van zijn broers.  Van de zes zonen die in de verzen 2-5 worden genoemd, werden er drie vermoord (Amnon, de eerstgeborene, Absalom en Adonia). Over het algemeen zag het er niet goed uit in Davids gezinsleven. Zijn dochter Tamar werd verkracht door haar halfbroer; twee van zijn zonen wilden hem uitdagen voor de koningstroon en zijn vrouw Michal verachtte hem. David was een goede koning en veldheer, en ook een groot dichter en schrijver – maar er was veel wanorde in zijn huis!

David treurt om Abner (2 Sam. 3:6-39)

Maar als het op nederigheid aankomt, is David een echt voorbeeld. Dit blijkt opnieuw uit Davids oprechte treurnis om Abner, de aanvoerder van het leger, toen hij op bedrieglijke wijze door Joab werd vermoord. David spreekt met hoogachting over zijn vijand Abner en wint op deze wijze het respect van het volk. Maar tegelijk moet gezegd worden, dat de gevoelige David niet hard genoeg optreedt tegen Joab. Hij spreekt weliswaar een vloek uit over deze egocentrische streber, maar hij laat die vloek niet volgen door de daden die van een koning verwacht mogen worden.

Mensen die gevoelig en emotioneel zijn, zijn vaak voorbeeldig in hun vriendelijkheid en bescheidenheid. Maar zij lopen het gevaar te weinig daadkracht te tonen. Laten we hier iets van leren!

David verneemt van de dood van Isboseth (2 Sam. 4)

Ook in dit hoofdstuk zien we hoe grootmoedig David is. Wanneer hij hoort dat Isboseth, zijn directe tegenstander, dood is, maakt hij geen sprong van vreugde. Hoewel hij niet veel goeds over deze man kan zeggen, noemt hij hem “rechtvaardig”; en hoe hij met de vijanden van Isboseth omgaat, toont eens te meer aan, dat hij het koningschap alleen uit de hand van God wil ontvangen en vrij is van wraakzuchtige, eerzuchtige gedachten.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 13.01.2010.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW