6 jaar geleden

Het laatste fluitsignaal naar de overwinning

World Cup! Vier weken worden in 90 minuten geklokt:

Aanval en verdediging, overtredingen en gele kaart, scheidsrechter en videobewijs, overwinning en nederlaag.

Dit alles wordt weerspiegeld in ons leven. Onze persoonlijke 90 minuten kunnen spannend zijn. Soms ook echt vervelend – gele kaart, rode kaart, nederlaag … Laten we eens kijken waar het op aankomt.

Spelregels van het spel – ook voor jou leven!

Gele kaart – Waarschuwing? Wie bepaalt de regels voor mijn leven? En wie wil mij een waarschuwing geven? Het is God, de Schepper. Hij bepaalt wat goed en fout is, wat goed en slecht is. Hij is de hoogste autoriteit. En Zijn goede regels van het leven deelt Hij ons mee in de Bijbel, het Woord van God.

Als God je een gele kaart laat zien – een beroep op je geweten doet – dan is er iets mis met je. Je kunt erover nadenken zoals je wilt.

“Want ook Christus heeft eenmaal voor [de] zonden geleden, [de] Rechtvaardige voor [de] onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr. 3:18).

Ons blijft slechts over onze fouten aan God toe te geven en Jezus Christus als onze persoonlijke Redder aan te nemen. Dan is God vol van genade en vergeeft Hij ons.

Het laatste fluitsignaal – en dan?

Net als in het echte spel is je speeltijd ooit afgelopen. Dan zal afgefloten worden, dan moet je het speelveld verlaten. En dan? Sommigen zeggen dat na ons leven alles voorbij en over is – dood. Maar in werkelijkheid gaat het verder na het laatste fluitsignaal. Na het spel komt de “Reportage”. Ieder mens zal voor God moeten verschijnen. Hij, of zij, die verzoend is met God heeft niets te vrezen.

Alle anderen krijgen dan hun leven te zien vanuit Gods gezichtspunt: “En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend … en de doden werden geoordeeld volgens wat er in de boeken geschreven was, naar hun werken” (de Bijbel, Openbaring 20:12).

Je kunt je wangedrag – de Bijbel noemt het zonde – wel of niet inzien. In het voetbal telt de (feilbare) mening van de scheidsrechter, en voor ons leven telt het absoluut betrouwbare oordeel van God.

Denk alsjeblieft niet, dat God alleen ons speelgedrag zal controleren en vals spel bestraffen. Nee! Zonder twijfel is God heilig en rechtvaardig, maar Hij is ook vol van liefde en genade. Hij wil ons eigenlijk niet straffen. Hij zoekt alleen het beste voor ons! Daarom stuurde Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde, “opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (de Bijbel, Johannes 3:16).

Genade in overtredingen?

Iedereen heeft overtredingen op zijn geweten. Maar wat te doen? We kunnen het niet ongedaan maken. God zou ons eigenlijk de rode kaart moeten tonen – van het veld sturen. Maar God laat ons nog steeds het aanbod van genade in Jezus Christus zien.

Jezus is de enige Die Zich volledig gehoorzaam aan Gods levensregels gehouden heeft, Die nooit iets verkeerds heeft gedaan, gezegd of zelfs maar iets verkeerds heeft gedacht. Niettemin aanvaardde Hij vrijwillig de straf van God voor vreemde schuld aan het kruis en betaalde Hij met Zijn leven.

Het is net als het videobewijs bij voetbal, maar niet tijdens het spel, maar daarna – en in boeken. Alles wordt vastgelegd: oneerlijke daden, lelijke woorden en zelfs slechte gedachten … Wanneer wij ons schuldig gemaakt hebben, kan en zal God niet eenvoudig een oog dicht knijpen.

Winnaar of verliezer?

In het voetbal bepalen de speelse uitvoering en wat “geluk” de overwinning en de nederlaag. In je leven daarentegen beslis je zelf of je achteraf een van de verliezers bent. Gescheiden zijn van God – dat is de grootste nederlaag.

“Wat want zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet?” (de Bijbel, Mattheüs 16:26).

De beslissing, hetzij winnaar of verliezer, valt voor het laatste fluitsignaal. Wie in Jezus Christus gelooft, heeft gewonnen – voor altijd. Wie liever op het “videobewijs” van zijn leven wacht, heeft en is verloren – voor altijd.

Online in het Duits sinds 15.06.2018.

© www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW