9 jaar geleden

Het kruis van Christus (les 2)

De volmaaktheid van Christus

 

In de eerste les zagen we dat de Zoon van God was de laatste test voor de mensen was. De mens heeft de Heiland, die alleen liefde en mededogen bewezen had, gekruisigd. Daarmee is zijn totale verdorvenheid bewezen. In deze les zullen we zien hoe de Heer Jezus tijdens Zijn menszijn op aarde gehandeld heeft.

1. Waarmee was de ziel van de Heer vervuld op de vooravond van de kruisiging? Matth. 26:36-38:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Wat vroeg de Heer Jezus aan de Vader? Matth. 26:39a:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Wat zou de vervulling van dit verlangen voor ons betekenen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Wat was voor de Heer Jezus belangrijker dan de vervulling van Zijn verzoek aan de Vader? Matth. 26:42:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Wat Jezus zei tot Zijn verrader? Matth. 26:50:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Hoe gedroeg Jezus Zich toen Hij werd gearresteerd in relatie tot Zijn discipelen? Joh. 18:8-9:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Hoe handelde de Heer met Malchus, de dienaar van de hogepriester? Joh. 18:10-11; Luk. 22:50,51:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Wat profeteerde Jesaja in hoofdstuk 50 vers 6 ten aanzien van de smaad, die de Heer over Zich heen moest laten gaan?

Matth. 26,67-68:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Wat vond de Raad ondanks valse getuigen niet? Mark. 14:55-59:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Waarmee werd de zwijgende Heer in Jesaja 53 vers 7 vergeleken?

Matth. 26:62-63a en 27:12-14:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. Hoe noemt Paulus in 1 Timotheüs 6 vers 13 datgene, wat de Heer Jezus zei tot Pilatus? Joh. 18:36-37:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

12. Wat moest Pilatus drie keer getuigen? Joh. 18:38 en 19:4,6:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

13. Waarop wees de Heer de vrouwen die weeklaagden? Waartoe hadden ze vooral reden en oorzaak? Luk. 23:28-31:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

14. Waarom denkt u dat Jezus de verdovingsdrank afwees? Mark. 15:23:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

15. Waarom bad Jezus de Vader? Luk. 23:34:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

16. Wat zei de berouwvolle boosdoener over zichzelf en over Jezus? Luk. 23:41:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

17. Wat beloofde de Heer Jezus deze boosdoener? Luk. 23:43:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

18. Waarvoor zorgde Jezus met de woorden, die Hij zei tot Zijn moeder en Zijn discipel Johannes sprak? Joh. 19:26-27:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

19. Waarop sloeg de Heer acht voor Zijn dood? Joh. 19:28:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

20. Wat moest de hoofdman, die aanwezig was bij de kruisiging, getuigen? Luk. 23:47:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

21. Welke zeer belangrijke verklaring bevat 1 Petrus 2 vers 22:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

22. Wat kon de Heer Jezus doen als gevolg van het hierboven genoemde feit? 1 Petr. 2:24a:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

De mens heeft al zijn totale verdorvenheid en vijandigheid tegenover God getoond, toen hij de Zoon van God kruisigde. Maar Jezus heeft Zijn liefde, Zijn barmhartigheid, Zijn geduld en Zijn gehoorzaamheid aan het kruis bewezen.

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW