9 jaar geleden

Het kruis van Christus (les 1)

De verdorvenheid van de mens

 

1. Wat is de relatie van ieder mens ten opzichte van God? Gen. 1:27; Job 35:10; Ps. 139:13-16:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Wat gaf God de eerste mens en wat verwachtte Hij van hem?

Gen. 2:16-17:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Wat deden de eerste mensen met het enige gebod van God?

Gen. 3:6; Rom. 5:19:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Wat deed de eerstgeboren mens met zijn broer? Gen. 4:1,2,8:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Wat is het oordeel van God over de mensen een paar generaties later? Gen. 6:5-6:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Hoe bleken de mensen te zijn, ondanks de prediking van Noach?

2 Petr. 2:5; 1 Petr. 3:20:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Wat beloofde het uitverkoren en begunstigde volk Israël?

Ex. 19:3-8:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Tegen welke geboden overtraden zij tegelijk?

Ex. 20:1-17; Ex. 32:1-6:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Heeft het volk later uit zijn fouten geleerd en zich gebeterd?

Jeremia 7:25-26:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Hoe heeft God vroeger met het volk gesproken, en hoe in het laatst van de dagen? Hebr. 1:1:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. Wat heeft het volk van Israël met de profeten van God gedaan?

Hand. 7:52; Luk. 11:47:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

12. Wat deden joden niet, hoewel de Heer in hun midden vele wonderen deed? Joh. 12:37; Matth. 11:20-21:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

13. Welke gevoelens hebben de joden met betrekking tot de Heer Jezus? Joh. 15:24:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

14. Waarom haten de mensen Jezus? Joh. 7:7:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

15. Waarom leverden de leiders van het volk de Heer Jezus over aan Pilatus? Matth. 27:18:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

16. Aan wat voor soort mens geeft het volk van Israël de voorkeur boven de Zoon van God? Mark. 15:6-8; Matth. 27:20-21:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

17. Wat noemen zij tweemaal met betrekking tot Jezus?

Matth. 27:22-23; Mark. 15:14:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

18. Welk motief lag waarschijnlijk aan het gedrag van Pilatus ten grondslag? Matth. 27:24-26; Mark. 15:15:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

19. Hoe zou u het gedrag van de soldaten beschrijven?

Matth. 27:27-31:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

20. Wie lasterde, bespotte en beschimpte de gekruisigde Heer?

Matth. 27:39-44:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

21. Van welke verschrikkelijke daden beschuldigde Petrus de Joden?

Hand. 3:13-15:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

De gelijkenis van de heer des huizes die een wijngaard plantte (Matth. 21:33-39) beschrijft het beproeven van de mens, vooral van de joden. De huisheer is God, die al het mogelijke heeft gedaan om van dit volk, dat Hij voor Zichzelf afgezonderd had (omheining) eer, lofprijzing en aanbidding (vruchten) te ontvangen. De leiders van het volk (huurders) waren verantwoordelijk voor het bewerken van de lof voor God bij het volk en het dan vervolgens God aan te bieden. Door de profeten (slaven) heeft God de leiders herhaaldelijk daarnaar gevraagd.

Maar ze hebben de profeten mishandeld en gedood. Tenslotte zond God Zijn eigen Zoon. Zij hebben niet geaarzeld om Hem te doden. Maar niet alleen de joden zijn schuldig de Heer Jezus, de Zoon van God te hebben verworpen. De betrokkenheid van de Romeinse stadhouder Pilatus, het opschrift op het kruis in de Hebreeuwse, Griekse en Latijnse taal en ook de Schriftplaats in Johannes 1 vers 10 laten zien, dat alle mensen schuldig zijn.

De kruisiging bewijst de totale verdorvenheid van de mens, omdat hijzelf dan God niet wilde, zoals Hij Zich in zijn Zoon in volmaakte liefde openbaarde.

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW