9 jaar geleden

Het Koninkrijk van God (2)

“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen” (Matth. 13:43).

Wanneer gesproken wordt van het Koninkrijk van God, is het goed om een aantal fundamentele verschillen aan te duiden:

Het koninkrijk van God bestaat uit twee fasen:

  • De huidige fase: De Koning is afwezig. Zijn discipelen erkennen het gezag van hun Heer, getuigen voor Hem en delen in Zijn verwerping op aarde. Het prachtige kenmerk van het komende Koninkrijk brengen ze vandaag al in praktijk (Rom. 14:17).
  • De toekomstige fase: de Koning verschijnt in macht en heerlijkheid, en wordt over de hele wereld erkend. Zijn discipelen delen vervolgens Zijn heerschappij. Degenen, die eens onderdrukt werden, hebben dan rust.

Het Koninkrijk van God heeft in zijn toekomstige fase twee terreinen:

  • Het aardse terrein: Dit zijn de mensen op aarde die onder de heerschappij van Christus gezegend zijn. Het is het Koninkrijk van de Zoon des mensen (Matth. 16:28).
  • Het hemelse terrein: Dit zijn de gelovigen in de hemel, die met Christus regeren zullen. Dit wordt het “Koninkrijk van de Vader” genoemd (Matth. 13:43). [Het Koninkrijk van God heeft echter nog steeds een verwijzing naar de aarde: vanuit de hemel heeft het betrekking met de aarde).

Het Koninkrijk van God bestaat uit twee invalshoeken:

  • Er is een innerlijk terrein van het Koninkrijk van God. Wie daaraan deel heeft, bezit de goddelijke zegeningen. De ingang in dit gebied is de nieuwe geboorte (Joh. 3). Dit is de goddelijke kant.
  • Er is een uiterlijk terrein van het Koninkrijk van God. Daaraan heeft diegene deel die een uiterlijke (naam)christen is. De ingang daartoe is de belijdenis van Christus en de doop. Dit is de zijde van de menselijke verantwoordelijkheid (in het duizendjarig rijk is dit terrein er, onder iets andere omstandigheden, ook).

Het Koninkrijk van God nam daar bij de verkondiging van de eerste christenen een belangrijke plaats in. We vinden het Koninkrijk in Handelingen in totaal zeven keer genoemd, als we de vraag van de discipelen naar het Rijk voor Israël weglaten. Handelingen 1 vers 3 is de eerste en Handelingen 28 vers 31 is de laatste plaats. We moeten ook veel over het Koninkrijk van God spreken.

Gerrid Setzer, © Bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW