12 maanden geleden

Het kennen van God

Hebreeën 8 vers 11:
“Want zij zullen Mij allen kennen, van [de] kleine tot [de] grote … .”

De gedachte iets te begrijpen betekent eenvoudigweg een juist inzicht te hebben in de aard van het onderwerp en zich aan te passen aan de aard van dat onderwerp. De gedachte God te kennen betekent een intieme, persoonlijke kennis van Hem te hebben. Het is niet iets, dat we in een reageerbuis kunnen stoppen; het is iets, dat dagelijks in ons moet worden beleefd en dat een uitwerking heeft in ons leven!

Ten eerste, God kennen geeft mij een verlangen om op Hem te lijken. De Franse filosoof Pascal zei ooit: “De grootste behoeften van de mens zijn veiligheid en betekenis.” Hij zei ook: “Er is een door God gevormd vacuüm in het hart van elk mens, dat door geen enkel geschapen ding kan worden bevredigd, maar alleen door God de Schepper, bekend gemaakt door Jezus Christus.” Je kunt deze dingen niet vinden buiten een persoonlijke relatie met Christus!

Ten tweede onthult het kennen van God de waarheid over mijzelf. Het Woord van God is een spiegel, en als ik erin kijk, zie ik mezelf zoals God mij ziet! Maar als ik de blik van mijzelf afwend en mij richt op de Heer zoals Hij in de Schrift wordt geopenbaard, zie ik duidelijker wie Hij is en zie ik mijzelf in dat licht. Dit is wat er gebeurde met Jesaja in hoofdstuk 6 van zijn boek. Voordat Jesaja zijn God bekend kon maken, moest hij Zijn heiligheid zien en leren hoe ongeschikt hij zelf was voor de aanwezigheid van zijn God!

Ten derde, het kennen van God helpt mij ook om mijn wereld te begrijpen. We zien dit weergegeven in het leven van Daniël. Omdat Daniël zijn God kende, kon hij profetische wereldgebeurtenissen verklaren (hfdst. 2). We zien dit opnieuw in hoofdstuk 6: Daniëls vijanden wisten, dat ze Daniël alleen zouden kunnen beschuldigen in verband met zijn relatie met zijn God. Maar Daniël kende zijn God en was van Hem afhankelijk. Daniël vreesde de Heer en niet de mensen. Mogen wij meer zijn zoals Daniël!

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW