4 jaar geleden

Het geheim van onze zwakheid

“Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4:13).

Een zeer ernstige vraag die altijd aan Gods kinderen moet worden gesteld, is: wat is het geheim van onze zwakheid? We zijn wedergeboren; we hebben de Geest ontvangen Die nu in ons woont … en toch is geestelijke zwakheid onze overheersende eigenschap … .

Als we onze geloofsgenoten betrokken zien bij de valkuilen van de wereld of bij slechte verbindingen, gaan we dan niet vaak aan hen voorbij, omdat we ons bewust zijn van onze onmacht om hen daaruit te krijgen? Als anderen worden overvallen door een misstap, hoeveel van ons zijn “geestelijk” genoeg om hen in de geest van zachtmoedigheid weer te corrigeren? Moeten we niet vaak toegeven, dat we niet weten hoe we met de moeilijkheden die in de gemeente optreden, moeten omgaan? Ja, is niet onze zwakheid in alle richtingen van ons geestelijke leven zichtbaar? In de wandel en in het dienen, persoonlijk en publiekelijk? Zo ja, waarom is het dan zo?

Het is volledig waar dat onze Heer gezegd heeft: “… want zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:5). Maar het is ook waar, dat Zijn dienstknecht Paulus zegt: “Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4:13), en herinnert Timotheüs eraan dat “Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid” (2 Tim. 1:7). Als ons wordt geleerd, dat we niet bekwaam zijn uit onszelf, dan wordt er ook gezegd, dat onze “bekwaamheid uit God is” (2 Kor. 3:5).

Er zijn redenen om te vrezen dat alles voortkomt uit een gebrek aan wachten op God. “… maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden” (Jes. 40:31). Deze tekst laat zien, dat geestelijke kracht het onmiddellijke gevolg is als we op God wachten. Het moet noodzakelijk zo zijn, want als we dat doen, brengen we onze zwakheid en onze afhankelijkheid tot uitdrukking, en de Heer kan Zijn almachtige kracht alleen ontvouwen, als we afhankelijk van Hem zijn. Laten we dus op God blijven wachten. “Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE” (Ps. 27:14).

 

John Nelson Darby; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 06.06.2006

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW