4 jaar geleden

Het geheim van de kracht en krachteloosheid

1 Koningen 19 vers 11; Psalm 16 vers 8

Het geheim van de kracht van Elia, onthuld in zijn moedig getuigenis voor Achab en in zijn staan voor het aangezicht God op de berg Karmel, was dat hij “voor het aangezicht van de HEERE stond” (1 Kon. 17:1).

Het geheim van zijn krachteloosheid, onthuld in zijn vlucht voor Izebel en zijn verlangen om te sterven, lag daarin, dat hij niet langer ‘voor het aangezicht van de Heer’ stond. Omdat hij de Heer niet voortdurend voor ogen had gesteld (Ps. 16:8), wankelde hij nu en zag de slechte Izebel ‘overgroot’ voor zich. En hij zag zichzelf net zo groot: hij schatte zijn ijver hoger in dan die van zijn vaderen, en hij geloofde dat hij de enige getrouwe was onder het hele volk (zie 1 Kon. 19:10).

En waar ligt de weg om uit deze toestand te komen? “Ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de HEERE” (1 Kon. 19:11). Als de Heer aan zijn rechterkant had gestaan, zou hij niet hebben gewankeld. De Heer moet hem laten zien, dat dit de echte reden is voor zijn krachteloze toestand. Het was niet het mislukken van zijn missie of de dreigementen van Izebel die de kern van het probleem vormden. Nee, Elia had verzuimd zijn ogen op Zijn Heer gericht te houden. En wie naar de wind kijkt, begint te zinken. Elia moet terugkeren (1 Kon. 19:15) en weer voor de Heer staan. Hij zal hem weer de juiste blik geven: op zichzelf (hij moet zijn opvolger zalven), op het volk (er zijn nog 7.000 gelovigen, en Hazaël, de koning van Syrië, zal de ontrouwe oordelen), op Izebel (zij zal het zwaard van Jehu omkomen) en op God (Hij was niet in de wind, de aardbeving en het vuur, maar in het zachte suizen van een zachte stilte).

Een grotere dan Elia had veel meer het recht om te zeggen: “De ijver voor Uw huis heeft Mij verteerd” (Ps. 69:10) en: “… Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt” (Jes. 49:4). Maar de Heer Jezus wankelde niet, want Hij had altijd Zijn God voor Zich gesteld.

 

Marco Leßmann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 01.02.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW