4 jaar geleden

Het gebed …

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord,
de HEERE zal mijn gebed aannemen”.

Psalm 6 vers 10

* * *

God geeft ons geen uitrusting om een berg te beklimmen
en zet ons daarna voor een berg die niet te beklimmen is.

* * *

Kortom, we hoeven niet te klagen bij God, dat onze last te zwaar is, ónze tocht te moeilijk, want …
HIJ geeft ons het juiste gereedschap om aan te kunnen datgene waar HIJ ons voor plaatst,
kijk maar in Efeze 6:10-18.
En bovendien vult HIJ ons met Zijn Geest zodat ons hart vol vreugde zal zijn.

Gebed is kracht

Gebed was de kracht van Uw leven,
Heer Jezus, op aarde en nu
bidt U voor de Uwen om krachten
ik buig in de geest achter U.
U pleit op Uw bloed als ik zondig,
U brengt tot berouw, ik belijd
en ‘k weet: God, getrouw en rechtvaardig,
vergeeft; ‘k ben mijn zondenlast kwijt.

Gebed moet mijn sterkte ook wezen.
Gebed is de hand die ontvangt.
Door ‘t pleiten op al Gods beloften
geeft Hij wat Zijn kind hier verlangt.
Dan bid ik niet zelf, maar de Geest vraagt
en Deze bidt steeds naar Gods wil.
Te weten dat God naar mij luistert,
maakt mij zo gelukkig en stil.

N.C. Otgaar.

Het gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW