5 jaar geleden

Het evangelie (2 – slot)

Bijbelplaatsen: Psalm 132 vers 16; Spreuken 14 vers 10; Spreuken 14 vers 13.

Het evangelie brengt vreugde!

Dat je Christus hebt aangenomen, is een even goede boodschap voor de hemel als de redding in Christus voor jou. De bekering van een zondaar is vreugde in de hemel (Luk. 15:10). De engelen die Christus in deze wereld “bezongen” (verg. Luk. 2:13,14) zullen het aan geen lied ontbreken, wanneer de zondaar Hem in het hart aanneemt, want tot dit doel kwam Hij in de wereld.

Geniet van het evangelie – goed nieuws en droevige harten passen niet bij elkaar. Als we iemand zien die klaagt en zich zorgen maakt, vragen we hem welk slecht nieuws hij heeft gehoord. Beste christen, welk slecht nieuws heeft Christus uit de hemel gebracht, dat je met de armen over elkaar en met een peinzende uitdrukking op je gelaat laat rondwandelen? “… haar gunstelingen zullen uitbundig juichen” (Ps. 132:16). Een slecht persoon gelukkig en opgewekt te zien is net zo lelijk als een christen die treurig en terneergeslagen is. … Oh, christenen, laat de wereld niet denken dat je de vreugde bent kwijtgeraakt, sinds je het evangelie aangenomen hebt. Geef haar door uw onbehagen niet de aanleiding om te denken, dat ze afscheid moeten nemen van alle vreugde en de rest van hun leven in het “Huis van Mopperen” moeten doorbrengen, wanneer ze christen worden. … Je hoeft ook niet het “huis van God” uit te gaan om blijmoedig te zijn. Een christen moet wereldse geneugten afwijzen, opdat de wereld niet zegt: “Deze christenen putten hun vreugde uit onze bronnen”.

De vreugde van de christen is niet zo luchtig en oppervlakkig als die van de wereld. De kamer waar de Geest van Christus christenen vermaakt, ligt niet direct aan de straatkant, waar elke voorbijganger het eten ruiken kan. “… en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen” (Spr. 14:10). Christus en de ziel mogen binnen eten, en toch ziet niemand het servies of hoort iets van de muziek, die de christen in de oren klinkt. Misschien denk je wel dat hem de vrede ontbreekt, omdat zijn innerlijke vreugde niet op zijn gezicht af te lezen is. Beste vriend/vriendin, kan de gelovige geen vrede in zijn hart hebben, en daarbij er ernstig en zelfs verdrietig uitzien, net zoals jij en je vrienden een treurig hart hebben, maar op jullie gezichten altijd mooi weer is? “Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden: het einde van zulke blijdschap is verdriet” (Spr. 14:13).

William Gurnall; © www.bibelstudium.de

[Uit: “Extracts from the Writings of William Gurnall, selected from Hamilton Smith”. Online in het Duits sinds 18.09.2009.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW