6 jaar geleden

Het evangelie (2 – slot)

Bijbelplaatsen: Psalm 132 vers 16; Spreuken 14 vers 10; Spreuken 14 vers 13.

Het evangelie brengt vreugde!

Dat je Christus hebt aangenomen, is voor de hemel net zo’n goede boodschap als de redding in Christus voor je is. De bekering van een zondaar is vreugde in de hemel. De engelen die Christus in deze wereld ‘bezongen’, zal het niet aan een lied ontbreken, wanneer de zondaar Hem in het hart ontvangt, want met dit doel is Hij in de wereld gekomen.

Verblijd je in het evangelie – goed nieuws en droevige harten passen niet bij elkaar. Als we iemand zien die klaagt en zich zorgen maakt, vragen we hem wat voor slecht nieuws hij heeft gehoord. Lieve christen, welk slecht nieuws heeft Christus uit de hemel meegebracht waardoor je met gevouwen armen en bedenkelijke blik rondloopt? “… haar gunstelingen zullen uitbundig juichen” (Ps. 132:16b).

Een boos mens gelukkig en blij te zien is net zo lelijk als een christen die verdrietig en terneergeslagen is. … Oh, jullie christenen, laat de wereld niet denken dat je de vreugde bent kwijtgeraakt sinds je het evangelie hebt ontvangen. Geef door je onbehagen geen aanleiding om te denken, dat ze afscheid moeten nemen van alle vreugde en de rest van hun leven moeten doorbrengen in het Huis van Mopperaars, wanneer zij christen worden. … Je moet ook niet uit het “huis van God” gaan om gelukkig te zijn. Een christen zou wereldse vreugden en genoegens moeten afwijzen, opdat de wereld niet zou zeggen: “Deze christenen putten hun vreugde uit onze bronnen”.

De vreugde van de christen is niet zo gemakkelijk en oppervlakkig als die van de wereld. De plaats waar de Geest van Christus de christen onthaalt, is niet direct aan de straat waar elke voorbijganger het eten kan ruiken. “… en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen” (Spr. 14:10). Christus en de ziel mogen binnen dineren, maar niemand ziet de schotels of hoort iets van de muziek die de christen in de oren klinkt. Misschien denk je dat hij vrede mist omdat zijn innerlijke vreugde niet op zijn gezicht geschreven is. Arme man, kan de gelovige geen vrede in zijn hart hebben, er serieus en zelfs verdrietig uitzien, net zoals jij en je vrienden droevige harten hebben, maar op je gezichten het altijd mooi weer is? “Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden” (Spr. 14:13).

Slot.

[Uit: “Extracts from the Writings of William Gurnall, geselecteerd door Hamilton Smith”.

Online in het Duits sinds 18.09.2009.

William Gurnall, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW