1 jaar geleden

Het einde van de reis

Toen de mist optrok aan de verre horizon, zagen onze ogen onze bestemming: daar stak de Tafelberg zijn ruige kop op tegen de hemel, en Kaapstad lag eronder alsof ze bescherming zocht tegen een gevreesde vijand.

Iedereen aan boord was min of meer opgewonden, maar mijn aandacht ging in het bijzonder uit naar twee passagiers die op het dek stonden en hun ogen richtten in de richting van de kade, waarvan we duidelijk konden zien, dat het er vol mensen stond.

De ene was een bruid; over enige tijd hoopte zij degene te ontmoeten die haar op de volgende dag tot zijn vrouw zou maken. De ander was een misdadiger die onder toezicht stond van een rechercheur, en die de volgende dag een zware aanklacht zou krijgen en voor de rechter zou verschijnen. Ik keek naar de gezichten van die twee: de een stralend van hoop en vreugde, de ander teneergeslagen en moedeloos. Een groter contrast was niet denkbaar.

Maar mijn gedachten dwaalden af van mijn medepassagiers aan boord van de Walmer Castle’ naar mijn medepassagiers over de hele wereld die met mij op reis zijn naar de eeuwigheid. Ik verdeelde hen in twee klassen, en door dit te doen deed ik slechts wat God Zelf heeft gedaan. Hoe verschillend zal het einde van de reis zijn voor deze twee klassen. De ene groep zal de Bruidegom ontmoeten, de andere de rechter. Het ene gezelschap zal als de Bruid van het Lam worden voorgeleid te midden van de vreugde en het gezang van de hemel; het andere, helaas, te midden van duisternis en smart, zal de Rechter ontmoeten. Ik vraag mijn lezer tot welk van deze twee gezelschappen behoort u vandaag? U weet dat u niet stil kunt blijven staan; op de wateren van de tijd vaart uw schip verder en niets zal zijn reis onderbreken.

Hebt u aan het einde van de reis gedacht?

De gevangene op de ‘Walmer Castle’, hoewel hij deelnam aan sport en spel, zang en grappen, dacht vaak aan wat hem te wachten stond, maar hij kon dan niets doen om zijn ongelukkige lot te veranderen; maar met u is het anders. U verdient het de Heer als rechter te ontmoeten; ja, dat hebben wij allen verdiend, want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God, maar als u nu in deze stralende dag van het evangelie tot Christus gaat en Hem vertrouwt als uw Verlosser, als u de reiniging zoekt die Zijn kostbaar bloed u biedt, dan zult u nooit Zijn veroordeling kennen; in plaats daarvan zal de vreugde van de ontmoeting met Hem als de Bruidegom – Degene Die Zijn gemeente liefhad en Zichzelf voor haar gaf – voor u zijn.

Oh! Hoe zal de reis eindigen?

Zal het u zonder vergeving vinden, beladen met zonde, schuldig en bezoedeld, of vlekkeloos en rein, voor eeuwig rein gemaakt door het reinigende bloed van het Lam dat eenmaal geslacht is? Denk goed na over deze zaak voordat u deze website verlaat, en kies vandaag nog voor Christus.

“… het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

zie 1 Johannes 1 vers 7b

© The Christian Explorer

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW