1 jaar geleden

Henoch (2) – Henoch wandelde met God

pic.php.jpeg

 

“Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg” (Gen. 5:24).

 

Een slechte tijd

Wat zal er ooit boven mijn en jouw leven staan? – “… wandelde met God”.

Henoch leefde in een heel moeilijke tijd. In Genesis 6 vers 5, 11 en 12 wordt de tijd van Henoch beschreven met de volgende woorden: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren . … Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.”

Wat zo goed was begonnen in de Hof van Eden, werd nu volledig verwoest toen de mens zich van God afkeerde. Mensen gaven zich over aan geweld, immoraliteit en materialisme, zodat God de aarde door de komende zondvloed moest oordelen.

In deze tijd leefde Henoch en hij wandelde met God. Toen Henoch’s zoon, Methusalach (vertaald: “bij zijn dood zal het – het oordeel – gezonden worden”), stierf op de leeftijd van 969 jaar, kwam het oordeel over de aarde. Op dat moment was Henoch al lang niet meer hier op aarde, omdat God hem van tevoren tot Zichzelf opgenomen had.

Is het vandaag nog mogelijk om met God te leven? Kunnen we nog steeds met en voor God leven als gezinnen, alleenstaanden of als geheel als plaatselijke gemeenten? Het leven van Henoch levert het bewijs, dat het mogelijk is om in een moeilijke tijd met de Heer Jezus te leven.

We leven kort voor de komst van de Heer Jezus voor de opname – in deze laatste tijd mogen wij met God leven.

Het keerpunt in het leven van Henoch

Er moet een beslissende ervaring in Henoch’s leven zijn geweest, zodat hij zijn wandel met God begon. Toen hij 65 jaar oud was, werd zijn zoon Methusalach geboren. Vanaf dat moment begon zijn beslissende leven met God. Misschien was de geboorte van zijn zoon een aanleiding om opnieuw zijn leven te overdenken en enkele dingen in zijn leven te corrigeren? Misschien had God hem ook geopenbaard, dat hij van plan was om deze wereld te oordelen?

Hoe het ook zij, met 65 jaar was er een overduidelijk keerpunt in het leven van Henoch, zodat hij vanaf nu 300 jaar met God leefde en wandelde, totdat God hem op de leeftijd van 365 jaar tot Zichzelf opnam.

In deze 300 jaar leefde hij resoluut voor God en was daardoor in staat een helder licht te zijn in een donkere tijd (Fil. 2:15). Hij was misschien een beetje een zonderling voor de mensen van zijn tijd, maar God gaf hij echte vreugde door zijn leven.

Was er in uw leven ook al dit keerpunt, waarop u besloot met God te leven? Misschien bent u al vele jaren “bekeerd”, zoals men zegt, maar uw geestelijke leven “kabbelt” maar zo voort zonder echte toewijding aan God? Als dat zo is, laat Henoch u dan aanmoedigen om geheel met God te leven.

Als u God nog niet persoonlijk kent, kom dan vandaag tot Hem om vanaf nu een leven met Hem te leiden. Belijd Hem uw schuld en neem de Heer Jezus in geloof aan als uw Verlosser (Hand. 16:31; 1 Joh. 1:9).

Met God wandelen

Wat betekent het eigenlijk om met God te “wandelen”? Wandelen met God betekent, dat u uw leven met God leeft en met Hem omgaat. Als u met iemand gaat wandelen, dan geeft het alleen maar voldoening en vreugde als je hetzelfde doel nastreeft, dezelfde weg gaat en ook met dezelfde snelheid wandelt, om samen van die tijd te genieten. Ideaal bezien praat je met elkaar: de ene keer praat u en de andere keer luistert u gewoon.

Zo is het ook bij het “wandelen” met God. Het doel in uw leven met God is de eer van God. Uw leven moet God verheerlijken en Gods eigenschappen moeten zichtbaar worden door uw leven (Jes. 43:7).

De weg om de Heer Jezus te volgen is de “smalle weg” die tot het leven leidt (Matth. 7:13,14). Het is een weg gescheiden van de zonde, waarop u alleen komt als u zichzelf klein maakt en u nederig bent voor God, want de ingang van deze weg voert door de “nauwe poort”. Als u uw leven met God leidt, is het belangrijk, dat u niet voor God uitloopt en aan de andere kant niet achterblijft en Hem uit het oog verliest.

Eens in zijn leven was Mozes sneller dan God toen hij in zijn ijver voor zijn broeders een Egyptenaar doodde. Gods tijd voor de redding van Israël uit Egypte was echter nog niet gekomen. Later in zijn leven was Mozes langzamer dan God. God wilde Mozes gebruiken om Zijn volk te redden, maar Mozes zei alleen: “Och Heere, zend toch iemand anders …” (Ex. 4:13).

Hoe bent u met God onderweg? Onderhoudt u uw gemeenschap met God door God door middel van uw Bijbel tot u te laten spreken en door zelf in gebed met God te spreken?

365 jaar

Toen Henoch 365 jaar oud was, nam God hem van de aarde weg. 365 jaar is echt een ronde zaak – zoveel jaren als er dagen in een jaar zijn. Misschien vraagt ​​u zich ook af hoe iemand zo volhardend en zo lang met God leven kan?

Henoch deed het dag na dag, uur na uur. Een wandel met God is niet een leven uit het “conservenblik”, maar een leven in dagelijkse gemeenschap met God, waaraan God elke dag kracht en genade zal schenken (Ps. 68:20; 2 Kor. 4:16; Joh. 1:16). Het is mogelijk om een ​​leven met God te leven!

 

Christian Achenbach; ©www.bibelpraxis.de

13.08.2020

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW