9 jaar geleden

Hebreeën 4 vers 12 en Psalm 119 vers 162

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart” (Hebr. 4:12 – HSV).

“Ik ben verblijd over Uw belofte, als iemand die een grote buit vindt” (Ps. 119:162).

De mand die geen water hield

Een klein meisje bezocht vaak haar oma die aan een rivier woonde. De oudere dame las regelmatig in haar Bijbel. Op een dag vroeg het meisje bevreemd: “Oma, waarom leest u zo vaak in de Bijbel?” Kent u het nu nog niet uit uw hoofd?”

De grootmoeder wees naar een met de hand gevlochten mand en antwoordde: “Neem die mand eens en ga wat water halen uit de rivier”. Het meisje deed het en keerde haastig terug maar er waren slechts enkele droppels.

“Je ziet, mijn lieve schat”, legde de grootmoeder uit, “gisteren gebruikte ik de mand voor aardappelen en het is vuil. Door het in het water te dompelen, was je het. Ik heb de Bijbel al jarenlang gelezen en je weet, ik kan niet veel onthouden: mijn geheugen is slecht, maar net zoals het water de mand reinigt, wast de Bijbel mijn hart. Door het lezen eruit word ik gelukkig, want het Woord van God reinigt mijn hart en maakt mijn geweten gevoeliger”.

Geliefde vrienden, dit verhaal onderstreept het belang van het lezen van de Bijbel en heeft invloed op ons hart. De Heer Jezus bad voor Hij gekruisigd werd: “Heilig hen door de waarheid: Uw woord is [de] waarheid” (Joh. 17:17). Ook al hebben we de indruk dat we zo weinig onthouden wat we lezen, het Woord van God heeft de macht onze zielen te behouden (zie Jak. 1:21) alsmede te voeden en te reinigen door God Zelf, door hierdoor tot ons te spreken.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW