7 maanden geleden

Hebreeën 13 vers 5

Hebreeën 13 vers 5:
“Want Hij heeft gezegd: ‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten.’”

Beloften zijn van nature beloften die hoop geven voor de toekomst en kracht voor het heden. Psalm 119 zegt ons dat de beloften van God leven geven. In Hebreeën 13 vinden we zo’n leven-schenkende belofte.

We moeten eerst opmerken wie de belofte doet. Het is de Heer. De oorspronkelijke tekst zegt: Hijzelf heeft gezegd …”1 Wanneer de Heer een belofte doet, verklaart Hij die persoonlijk. Wat een troost om te weten, dat onze hoop voor de toekomst en onze kracht voor vandaag op niemand anders dan de Heer Jezus zelf rust!

Het eerste deel van de belofte is opgebouwd rond het woord “begeven.” Het betekent: niet handhaven of de steun wegnemen. Het is nuttig op te merken, dat in het oorspronkelijke Grieks twee ontkenningen voorafgaan aan het woord “verlaten.” De belofte is: “Ik zal niet, Ik zal niet nalaten u te onderhouden of te ondersteunen.” We hebben de belofte van de ondersteunende genade van God! Hoe goed om ons te herinneren, dat de Heer Zelf ons onderhoudt en ondersteunt.

Het tweede deel van de belofte wordt gevonden in het woord “verlaten.” Het is een samengesteld woord dat betekent: in de steek laten. Het draagt het idee in zich van iemand verlaten in vijandige omstandigheden. Het betekent “opgeven, in wanhoop achterlaten, in de steek laten, hulpeloos achterlaten, berooid achterlaten, of iemand teleurstellen.” [Het wordt voor ons uitgebeeld in het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Luk. 10:30) toen de man werd aangevallen en halfdood werd achtergelaten. De belofte is: “Ik zal u geenszins in de steek laten.” Wij hebben de belofte, dat de Heer ons nooit in de steek zal laten of ons in wanhoop achterlaat.

Wat een belofte! We hebben de alomvattende kracht van de Heer die ons ondersteunt in moeilijke tijden. We hebben de blijvende aanwezigheid van de Heer. Hij is altijd bij ons. Hij laat ons niet in de steek, maar komt ons te hulp.

De Heer gaf Jozua dezelfde belofte in Jozua 1 vers 5. Zijn belofte is dezelfde gebleven. We zien dat Zijn trouw voortduurt tot in alle generaties.

De psalmist kon zeggen: “Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien,of zijn nageslacht op zoek naar brood” (Ps. 37:25).

Wij kunnen de woorden van 2 Korinthe 4 vers 8-9 herhalen: “In alles verdrukt, maar niet benauwd; geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg; vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet omkomend.”

Fear not, He is with us; oh, be not dismayed!
For He is our God, and will still be our aid.
He’ll strengthen us, help us, and cause us to stand,
Upheld by His gracious, omnipotent hand.

The soul that on Jesus hath leaned for repose,
He will not (He’s said it) give up to its foes;
That soul, though all hell should endeavor to shake,
He’ll never – no, never – no, never forsake.

Richard Keene

 

NOOT:
1. In de Engelse Vertaling is dat niet zichtbaar. In de Nederlandse Telos-vertaling wel.

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW