7 jaar geleden

Hebreeën 12 vers 2

Terwijl wij zien op de Heer Jezus

Hierbij een stukje over mist in je leven. Heb jij dat ook wel eens? Dat je ergens op een weg rijdt, en het is heel mistig? Dan zie je de auto voor je niet meer, je gaat langzamer rijden. Zo kan het ook in jou leven zijn, dat er mist is. Dingen die gebeuren waar je niet weet waarom het gebeurt. Maar dan mag je weten dat de Heer Jezus bij je is. En als je op Hem vertrouwt, gaat de mist weg en zie je de weg weer juist voor ogen. Maar dan is het eerste wat je moet doen: “Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden” (Hand. 16:31). Je moet je vertrouwen stellen en geloven in de Heer Jezus die voor je stierf op het kruis van Golgotha. Dan zal de mist optrekken uit je leven, de mist zou dan misschien niet verdwijnen maar je zult makkelijker door de mist kunnen rijden. Want dan is de Heer Jezus bij je, die je helpt door de moeilijke dingen van het leven.

Ook in het leven van een gelovige kan er mist komen. Je bent op reis naar een einddoel en ineens komt daar een mistbank aan. Je kan er niks aan doen. Het einddoel is de Heer Jezus Christus zoals Paulus dat noemt in Filippi 1 vers 21: “Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst”. Ook wij zijn op reis naar dat einddoel, en ineens komt daar een mistbank aan, er komen omstandigheden over ons waardoor we het zicht op Christus verliezen. Maar dan lezen we in Hebreeën 12 vers 2 dat we het oog op de Heer Jezus gericht moeten houden, en alleen op Hem. Het woordje ‘zien’ betekent hier: van alles afzien en uitsluitend het oog op de Heer Jezus gericht houden. Als we dat doen, dan zal de mistbank optrekken en zullen we aan Zijn Hand de weg verder gaan. Totdat we bij het einddoel komen: Dat we de Heer Jezus ‘face to face’ mogen zien en de tekenen in Zijn handen en voeten zien en Zijn doorboorde zijde. Op die Persoon mogen we ons vertrouwen stellen hier op deze aarde en dan zal de mist verdwijnen of de mist blijft en we gaan met Hem door de mist heen. Want de Heer heeft ons geen gemakkelijke reis belooft maar wel een behouden aankomst!! Vertrouw op Hem!!

Hartelijke groet,

Jorim Kranenborg

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW